Ieder kind & elke situatie is uniek!

Voor kleine en grotere vragen over opvoeding, ontwikkeling, gedrags- en gezinsproblemen kun je bij ons terecht. Samen zoeken we naar ruimte of oplossingen!

Praten is niet voor iedereen de beste manier om aan verandering te werken. Kind & meer biedt daarom ook therapie waarin nieuwe ervaringen opdoen centraal staat.

We werken zo kortdurend mogelijk en bekijken vragen vanuit een gezin/systeem als geheel. Vragen staan immers nooit los van de context, antwoorden ook niet.

Voor kinderen, jongeren en ouders

Kind & meer wil toegankelijk zijn voor iedereen en werkt zoveel mogelijk zonder wachttijd. Je belt of mailt ons immers niet voor niks. Vaak heb je al dingen geprobeerd, met anderen overlegd of het even aangekeken. We geloven dat gezinnen zelf veel in huis hebben, en begeleiding een opstap naar nieuwe mogelijkheden is. Relatief eenduidige én meer complexe problematiek komt tot zijn recht in een zo ‘licht’ als mogelijke setting. Professionaliteit is voor ons: inzetten van onze vakkennis, passie en ervaring op een manier die bij het gezin en de situatie past. Dat kan regelmatig ook zonder expliciet te laten merken dat er een weloverwogen en wetenschappelijke basis ten grondslag ligt aan wat we doen. Wij strooien om die reden niet met de registraties die we hebben, wél met persoonlijke aandacht en contact! Onder de knop: hoe sluiten we aan op je vraag?

Voor professionals

Wil je een kind/jongere en diens ouders verwijzen naar de praktijk? Onder de knop ‘voor professionals’ vind je een overzicht van wat we bieden. Aarzel je welke hulp passend is, of word je als verwijzer van het kastje naar de muur gestuurd? We denken graag met je mee! Bel ons voor overleg of consultatie. We werken met veel externe collegae en instellingen samen, staan open voor gecombineerde trajecten en als het gezin hier toestemming voor geeft zijn verwijzers of anderen welkom bij evaluaties en gesprekken. Bijscholen, supervisie of andere vormen van deskundigheidsbevordering? Kijk hier voor de mogelijkheden voor professionals uit het onderwijs, de wijkteams, jeugdzorg, GGZ of welzijnssector. Ook neemt de praktijk deel aan samenwerkingsverbanden, en organiseert zij lezingen en themabijeenkomsten en verschillende projecten.

Zelf ook alvast thuis aan de slag? Deze boeken en spellen kunnen je helpen.