Doorlopend

Naast het groepsaanbod gegeven door orthopedagogen/psychologen hebben we ook ervaringsgerichte doorstroomgroepen. Deze worden door vaktherapeuten gegeven. Daarbij wordt op maat gewerkt, binnen het continuüm van vragen op gebied van zelfbeeld -weerbaarheid – sociale vaardigheden. Afhankelijk van het accent van de hulpvraag van de verschillende groepsleden worden ervaringsgerichte interventies ingezet. Er wordt na het startgesprek altijd individueel kennis gemaakt met de vaktherapeut, om te kijken of de vraag het passend is voor de lopende groep.

De doorstroomgroepen vinden op de volgende momenten plaats:
Dinsdag om 15.30 uur in Renkum (ACT/drama) voor kinderen tussen de 8 en 11 jaar;
Donderdag 15.30 uur in Driel (ACT/drama) voor kinderen tussen de 15 en 17 jaar;
Woensdag 16.00 uur in Driel (PMT) voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar.

Daarnaast zijn er ook groepen voor kinderen tussen de 7-9 jaar en 12-14 jaar waarvan de dag en tijd opnieuw bepaald wordt. Meer informatie hierover volgt nog.