Donderdag 7 oktober: Positief zelfbeeld (9-12 jr)

In deze behandelgroep ligt de nadruk op het versterken en verbeteren van het zelfbeeld. Deze groep is voor kinderen van 9 tot 12 jaar, die negatief over zichzelf denken. Kinderen die een lage zelfwaardering of negatief zelfbeeld hebben. Er wordt gezocht naar welke overtuiging het sterkst zorgt voor het negatief over zichzelf denken. Vervolgens wordt stilgestaan bij positieve kanten van het kind, positief denken en wordt een positief tegenbeeld gezocht. Ook wordt in de training gewerkt aan het versterken van het geloof in dit positieve tegenbeeld. In de behandelgroep wordt gewerkt aan de hand van het protocol COMET, een cognitief-gedragstherapeutische interventie, in combinatie met oefeningen vanuit andere methodes en protocollen, zoals denk goed –voel je goed en ACT. Binnen de groep worden indien wenselijk aanvullingen gedaan om de doelen van de deelnemers te bereiken. Bij deze behandeling is het belangrijk om ook thuis oefeningen te doen, om tot verandering te kunnen komen. De overtuigingen die mensen/kinderen over zichzelf hebben zijn over het algemeen sterk, waardoor er veel herhaling nodig is om deze te veranderen.

De behandelgroep bestaat uit 8 bijeenkomsten en er is 1 digitale ouderavond waarin de opbouw van de groep besproken wordt en de achtergrond van de behandeling wordt toegelicht.

De bijeenkomsten van de behandelgroep vinden plaats op donderdagmiddag van 15.30 uur tot 16.45 uur, op de Steijnweg 24 in Oosterbeek. De groep start op 7 oktober 2021. De bijeenkomsten zijn op de volgende data: 7-10, 21-10, 4-11, 11-11, 18-11, 25-11, 2-12, 9-12. De ouderavond vindt digitaal plaats op donderdag 21 oktober plaats van 19.00 uur tot 20.15 uur.