Behandeling

Hoe te werken aan waar je last van hebt? En hoe gebruik je daarin wat allemaal goed gaat en welke relaties voor jou goed werken? Dit hangt mede af van welke manier van leren bij je past, en wie je denkt dat erbij betrokken zou moeten worden om tot het gewenste resultaat te komen. Hieronder zie je verschillende mogelijkheden: met het accent op praten of op ervaren, alleen of met gezinsleden samen. Combinaties zijn mogelijk, zo kort of lang als nodig.

Therapie & begeleiding

Gericht werken aan waar je last van hebt: je maakt je zorgen over je kind, gunt het meer welbevinden en/of hebt vragen hoe hier het best mee om te gaan. Dat kan in diens eigen omgeving of op de praktijk door middel van ervaringsgerichte- of gesprekstherapie.

Creatief & bewegingsgericht

Soms weet je het wel, maar is het omzetten in handelen lastiger. Of je weet het wel en toch voelt het nog niet zo. Of je kan niet goed onder woorden brengen waar je last van hebt. Dan kan doelgericht opdoen van (nieuwe) ervaringen helpen!

Gezinsbegeleiding

Het geheel is meer dan de som der delen: in elk gezin of grotere context zie je dat invloeden elkaar versterken. Dat pakt geregeld positief uit, en kan ook soms tot een negatieve spiraal leiden. Wil je dit aanpakken, en ook kijken naar welke invloed je daar als ouder op hebt?