Met én voor je gezin

Het geheel is meer dan de som der delen: in elk gezin of grotere context zie je dat invloeden elkaar versterken. Dat pakt geregeld positief uit, en kan ook soms tot een negatieve spiraal leiden.

Wil je dit aanpakken, en ook kijken naar welke invloed je daar zelf als ouder op hebt? Bij Kind & meer worden ouders altijd betrokken middels oudergesprekken, al dan niet parallel aan een traject voor het kind/ de jongere. Hoe dan ook heeft immers elke verandering bij een kind effect op de ouder én andersom. Daarnaast zijn verschillende vormen van gezinsbegeleiding mogelijk, zoals systeemtherapie, gezinsvaktherapie, en opvoedondersteuning aan huis (zie kaders hieronder). Ook via Sherborne Samenspel werk je aan een positieve ouder-kind interactie, het versterken van vertrouwen en een passende afstemming onderling.

Wil je weten of er een verband is tussen de klachten die een kind of gezin ervaart en de manier waarop gezinsleden met elkaar omgaan? Via een gezinsonderzoek kun je in kaart brengen hoe de eventuele samenhang eruit ziet. De praktijk verzorgt ook ouderavonden op verzoek, net als oudercursussen. Vanuit huis inspiratie opdoen? Check ons overzicht met boeken en spellen over opvoeding en ontwikkeling.

Opvoed-
ondersteuning

Door zo praktisch mogelijke begeleiding werk je aan een betere band, zodat je weer met plezier in je gezin kan staan. Samen met je partner en kind(eren). In sommige situaties is opvoedondersteuning bij je thuis het fijnst.

Systeemtherapie

Werkt met het idee dat gedrag van één gezinslid altijd invloed heeft op dat van andere gezinsleden en andersom. Samen wisselwerking en omgangspatronen verhelderen. Een andere kijk op problemen levert ruimte op voor verandering!

Gezins-
vaktherapie

Genoeg gepraat, liever aan de slag? Of na inzicht tijd voor verandering in doen en laten? Hier ligt de nadruk op onderlinge patronen en interacties tussen alle of een deel van de gezinsleden. Positief en ervaringsgericht bezig zijn met elkaar!