Opvoedondersteuning

In je eigen omgeving

Als de omgang met je kind niet verloopt zoals je graag wil heb je vaak al veel geprobeerd. Tips, overleg met andere ouders: niets is frustrerender dan adviezen die niet (helemaal) werken!

In sommige situaties is ondersteuning bij je thuis passend. We kijken gericht met je mee en luisteren goed wat je anders wil. Soms is dat minder ruzie, beter kunnen sturen van de kinderen, meer op 1 lijn zitten met je partner, minder problemen met slapen, eten of andere momenten. Door middel van zo praktisch mogelijke begeleiding werk je aan een betere band, zodat je weer met plezier in je gezin kan staan.

In overleg kunnen we soms gebruik maken van videobeelden, waarbij alledaagse situaties of (zoals bij Sherborne Samenspel) gerichte contactmomenten worden gefilmd. Doel is te komen tot meer effectieve afstemming en communicatie, en plezierige interactie tussen ouder en kind. De nadruk ligt op het herkennen van positieve contactmomenten, met tips om de band te versterken en de ontwikkeling te stimuleren. Je bekijkt en bespreekt de beelden achteraf op een rustig moment samen. Je ziet positieve initiatieven van je kind en geslaagde contactmomenten, wat steeds meer vertrouwen in je eigen mogelijkheden geeft!

Als het beter bij je past naar de praktijk te komen voor gesprek met je partner, of met het gezin, zijn oudergesprekken of gezinstherapie wellicht iets voor je. Prettiger om samen ervaringsgericht bezig te zijn? We bieden ook gezinsvaktherapie.

Waarvoor?

Opvoedingsondersteuning is voor iedereen. Kinderen, jongeren of het hele gezin. Het kan bijvoorbeeld helpend zijn bij boosheid, angst, zelfvertrouwen, vrienden, omgaan met je grenzen en die van anderen, pesten, spanningen tussen ouder en kind … & meer

Traject

Na aanmelding, nodigt Kind & meer je uit voor een startgesprek. In dit gesprek wordt gekeken wat je graag anders wil. Combinaties van therapievormen zijn mogelijk. Ook kun je een voorkeur aangeven wat betreft locatie. Kijk hier wat er nodig is voor vergoeding. Neem voor meer informatie contact op!

Agenda

Afhankelijk van je voorkeuren en de mogelijkheden van de therapeut, plannen we samen een dag, tijd en locatie voor een afspraak. Thuis of op school afspreken is ook mogelijk. Weten wanneer er groepstrainingen of bijeenkomsten starten? Check onze agenda!