Gezins PMT, -drama, of -beeldende therapie

Samen leren door doen

In de gezinsvaktherapie ligt de nadruk op onderlinge patronen en interacties tussen alle of een deel van de gezinsleden, in plaats van op individuele doelen. Positief bezig zijn met elkaar!
Gezinnen die merken dat ze met elkaar vastzitten in bepaalde interactiepatronen (bijvoorbeeld moeilijk om samen de angst/het verdriet/ de boosheid van het kind te doorbreken, moeilijk om met elkaar goede afspraken te maken, snel in conflict zijn & meer), kunnen baat hebben bij deze ervaringsgerichte vorm van therapie. Of als je merkt dat er goed gepraat kan worden en er genoeg inzichten zijn, maar het toepassen in de praktijk lastig is. Daarnaast kunnen gezinnen die in gesprekken moeilijk uit kunnen leggen wat er gebeurt, of gezinnen met jonge kinderen die het moeilijk vinden om lang stil te zitten, baat hebben bij deze vorm van therapie. Je kan verwachten dat de therapie vooral plezierig zal zijn, gericht op het opdoen van positieve en nieuwe ervaringen samen. Soms kan het echter ook confronterend, emotioneel en verhelderend zijn, afhankelijk van het doel.

Aanpak

De vaktherapeut werkt soms alleen met het gehele of deel van het gezin, soms in samenwerking met een systeemtherapeut of orthopedagoog. Er zal op een open en transparante manier met elkaar gecommuniceerd worden. De therapie is vooral gericht op de ervaring en het bezig zijn, waarbij er op momenten bepaalde gebeurtenissen kort besproken zullen worden met elkaar. Onderstaande vormen van gezinsvaktherapie zijn beschikbaar, naast Sherbone (samenspel) waarbij ook de ouder-kind band centraal staat, en Spel waar gezinsleden bij betrokken kunnen worden.

Dramatherapie

Dramatherapie is een speelse plek waarin je helemaal jezelf mag zijn (non-verbaal én/of verbaal) of juist even iemand anders kan zijn, in je eigen kracht kan staan en kan experimenteren met nieuw gedrag.

Beeldende therapie

Beelden zeggen vaak meer dan woorden, zijn minder direct en confronterend. In een beeld kun je bovendien nieuwe dingen uitproberen en ermee oefenen, om het daarna toe te passen in je dagenlijks leven.

PMT

Binnen PMT ervaar je door te doen wat je goed doet en waar je in vastloopt. Je oefent met andere oplossingen, en leert dit in andere situaties ( buiten, thuis, school etc ) toe te passen. Bewegend aan de slag in speelzaal of gymzaal!