Systeemtherapie

Meer invloed dan je denkt?

Vaak ontstaat een probleem door een combinatie of opeenstapeling van factoren die met elkaar samenhangen. Oplossingen die werkten lijken niet afdoende, en er ontstaan spanningen. Systeemtherapie kan dan helpen.

Systeemtherapie is een ander woord voor gezins- en relatietherapie. Je werkt soms met het hele gezin of grotere context daar omheen, en ook met gezinsleden apart kan systeemtherapie plaatsvinden. We zien ook veel gescheiden gezinsleden, nieuw samengestelde gezinnen, of gezinnen met pleegzorg- of adoptiecontext.

Systeemtherapie is gebaseerd op het idee dat gedrag van één gezinslid altijd invloed heeft op dat van andere gezinsleden en andersom. Het helpt de wisselwerking tussen factoren te ontwarren, en omgangspatronen te verhelderen. Een andere kijk op problemen levert ruimte op voor verandering! Door het verkennen en waar nuttig verbinden van ieders beleving, wensen en motivaties werk je aan een nieuw evenwicht. Voorbeelden van thema’s in systeemtherapie:
• Betere omgang met elkaar (minder strijd en escalaties, …)
• Omgaan met faseovergangen (geboorte, puberteit, scheiding, …)
• Verwerken van ingrijpende gebeurtenis (scheiding, rouw, misbruik, …)
• Omgaan met probleem van gezinslid (ADHD, schoolverzuim, langdurige ziekte, …)
• Omgaan met externe stress (problemen op werk, in de buurt, familie, …)

Aanpak

De gesprekken kunnen ook plaats vinden met 1 persoon, het is dus niet noodzakelijk dat het hele gezin aanwezig is. Gezinnen worden ondersteund omgangspatronen die niet helpen te doorbreken, en nieuwe op te bouwen. Je kijkt  naar verhoudingen, rollen, verwachtingen, overtuigingen en communicatie in het dagelijks leven. Ook oplossingsgerichte methoden, Sherborne (Samenspel) of gezinsPMT, gezinsbeeldende– of gezinsdramatherapie kan op wens worden ingezet. In geval van ziekte en/of (aankomend) verlies binnen een gezin werkt de praktijk desgewenst samen met het Steunpunt Mantelzorg.

Waarvoor?

Systeemtherapie is voor iedereen. Kinderen, jongeren of het hele gezin. Het kan ook helpend zijn bij verschil van mening tussen betrokkenen, zoals ouders en school, of wanneer er veel hulpverlening betrokken is, wanneer er sprake is van nieuw samengestelde gezinnen, … & meer

Traject

Na aanmelding, nodigt Kind & meer je uit voor een startgesprek. In dit gesprek wordt gekeken wat je graag anders wil. Combinaties van therapievormen zijn mogelijk. Ook kun je een voorkeur aangeven wat betreft locatie. Kijk hier wat er nodig is voor vergoeding. Neem voor meer informatie contact op!

Agenda

Afhankelijk van je voorkeuren en de mogelijkheden van de therapeut, plannen we samen een dag, tijd en locatie voor een afspraak. Thuis of op school afspreken is ook mogelijk. Weten wanneer er groepstrainingen of bijeenkomsten starten? Check onze agenda!