Therapie & begeleiding

Gericht werken aan waar je last van hebt: je maakt je zorgen over je kind, gunt het meer welbevinden en/of hebt vragen hoe hier het best mee om te gaan. Hieronder zie je dat we op verschillende manieren met kinderen en jongeren werken: in diens eigen omgeving, of op de praktijk door middel van ervaringsgerichte- of gesprekstherapie.

 

In alle gevallen betrekken we ouders bij het traject en kijken we soms eerst met hen of aan de voorwaarden wordt voldaan voor een kind of jongere om van therapie of begeleiding te kunnen profiteren. Naast deze betrokkenheid van ouders die bij elk traject nodig is, hebben we ook meer werkwijzen meer gericht op het gezin als geheel.

Ambulante begeleiding

Begeleiding is soms het fijnst vanuit je eigen omgeving. Daarin kan je direct bekijken wat er gebeurt en kan je oefeningen thuis, op school of elders direct in praktijk brengen. Soms alleen, soms samen met je gezin, school of betrokkenen.

Gesprekstherapie

We onderzoeken in gesprek samen naar wat helpt om te bereiken wat je wilt. Door aan te sluiten bij je kwaliteiten, door oplossingsgericht aan concreet gedrag te werken, te oefenen of te verkennen of je anders tegen dingen aan kan kijken, werk je aan je doel.

Vaktherapie

Soms weet je het wel, maar is het omzetten in handelen lastiger. Of je weet het wel en toch voelt het nog niet zo. Of je kan niet goed onder woorden brengen waar je last van hebt. Dan kan doelgericht opdoen van (nieuwe) ervaringen helpen!