Begeleiding aan huis of elders

Oefenen in jouw eigen omgeving

Soms is het voor een kind of jongere beter om iets direct te oefenen of te leren in de eigen situatie: thuis, op school of elders. In die gevallen biedt Kind & meer thuisbegeleiding.

Thuisbegeleiding kan breed ingezet worden, bij verschillende soorten problemen. Of het nu om aanpassingen wat betreft ADHD, autisme of andere zaken gaat, of gewoon om algemene ontwikkelingsvragen. De frequentie wordt afgestemd op wat nodig is. In alle gevallen wordt ernaar toe gewerkt dat je, zodra het kan, zelfstandig kan uitvoeren wat je met de ambulant begeleider hebt geoefend. 

Er komt iemand bij je thuis, op school of elders om mee te kijken en het kind of de jongere te coachen in de praktijk. Het kan dat er hierbij gebruik wordt gemaakt van videobeelden om te zien wat er goed gaat en wat er beter kan. 

De omgeving wordt, afgestemd op de leeftijd van het kind of de jongere, bij de begeleiding betrokken: ouders, mentor of andere mensen die kunnen helpen het geleerde te integreren en versterken in de dagelijkse praktijk. Individuele ambulante begeleiding voor een kind of jongere wordt dan ook altijd gecombineerd met een vorm van oudergesprekken, systeemtherapie of ambulante gezinsbegeleiding

Waarvoor?

Ambulante begeleiding is voor iedereen. Kinderen, jongeren of het hele gezin. Het kan bijvoorbeeld helpend zijn bij boosheid, angst, zelfvertrouwen, vrienden, omgaan met je grenzen en die van anderen, pesten, spanningen tussen ouder en kind … & meer

Traject

Na aanmelding, nodigt Kind & meer je uit voor een startgesprek. In dit gesprek wordt gekeken wat je anders wilt. Combinaties van therapievormen zijn mogelijk. Ook kun je een voorkeur aangeven wat betreft locatie. Kijk wat er nodig is voor vergoeding. Neem voor meer informatie contact op!

Agenda

Afhankelijk van je voorkeuren en de mogelijkheden van de therapeut, plannen we samen een dag, tijd en locatie voor een afspraak. Thuis of op school afspreken is ook mogelijk. Weten wanneer er groepstrainingen of bijeenkomsten starten? Check onze agenda!