Vaktherapie

Leren door te doen

Soms weet je het wel, maar is het omzetten in handelen lastiger. Of je hebt je een nieuwe manier van denken eigen gemaakt, en toch voelt het nog niet zo. Of je voelt je niet goed, maar kan het niet goed onder woorden brengen. Dan kan doelgericht ervaren en het opdoen van nieuwe ervaringen tot verandering leiden!

Vaktherapie is een verzamelnaam voor verschillende vormen van ervaringsgerichte therapie, die je hieronder ziet. Van al deze vormen zijn ook gezinsvarianten.

Psychomotorische therapie (PMT)

Binnen PMT ervaar je door te doen wat je goed doet en waar je in vastloopt. Je oefent met andere oplossingen, en leert dit in andere situaties ( buiten, thuis, school etc ) toe te passen.

Dramatherapie

Dramatherapie is een speelse plek waarin je helemaal jezelf mag zijn (non-verbaal en/of verbaal) of juist even iemand anders kan zijn, in je eigen kracht kan staan en kan experimenteren met nieuw gedrag.

Beeldende therapie

Beelden zeggen vaak meer dan woorden, zijn minder direct en confronterend. In een beeld kun je bovendien nieuwe dingen uitproberen en ermee oefenen, om het daarna toe te passen in je dagenlijks leven.

Sherborne (samenspel)

In uiteenlopende situaties kan Sherborne op een praktische wijze helpen het contact en de band met het kind te versterken. Dit kan met heel jonge, en ook wat oudere kinderen: de werkwijze is speels en uitnodigend!

Spel

Spel is de taal van het kind. Spelbegeleiding kan spelenderwijs een oplossing bieden wanneer het kind niet tot spelen te komt, of wanneer gebeurtenissen en problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren.

Mindfulness

Mindfulness is met milde, niet oordelende aandacht aanwezig zijn in het moment. Door kinderen en jongeren hiermee te laten oefenen, leren ze aandacht te geven aan innerlijke ervaringen. Hierdoor kunnen ze beter om gaan met gevoelens, gedachten en de wereld om hen heen.

coloured pencils and fingers
Hands
dreamstimefree_2443661