Sherborne

Samen werken en spelen

Een goede band hebben of contact met je kind maken is niet altijd vanzelfsprekend. Soms is dat lastig door dingen die je als kind en/of ouder(s) hebt meegemaakt, vanuit bijvoorbeeld ziekte, trauma, adoptie, of een pleegsituatie. Soms is het vanaf de geboorte lastig geweest, en is het niet helemaal duidelijk waardoor dat komt. Sherborne kan worden ingezet in situaties om de band tussen ouder en kind te verbeteren of je veiliger te voelen bij elkaar.

In uiteenlopende situaties kan Sherborne op een praktische wijze helpen het contact en de band met het kind te versterken. Dit kan met heel jonge, en ook wat oudere kinderen: de werkwijze is speels en uitnodigend!

Sherborne bewegingspedagogiek

Sherborne is een methode waarmee kinderen en ouders door middel van lichaamscontactspelletjes leren om zorg te dragen voor zichzelf en elkaar, om samen te werken en om eigen kracht te ontwikkelen. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en lichaamsbewustzijn. Ze leren hoe ze op een prettige manier contact kunnen maken en zich kunnen uiten door middel van lichaamstaal. Sherborne is uniek omdat het een methode is die spelen, aanraken en bewegen als uitgangspunt heeft. Het leren gebeurt door voelen, beleven en mogelijkheden onderzoeken. Sherborne is zowel inzetbaar in groepen als individueel.

Sherborne Samenspel

Bij Sherborne Samenspel geven we ouders en kinderen de gelegenheid om basale ontwikkelingservaringen in contact maken alsnog op te doen. Een kind wat in de ontwikkeling ervaringen gemist heeft (bv. na een moeilijke bevalling, ziekenhuisopname, pleegzorgplaatsing, adoptie, verwaarlozing of hechtingsproblematiek) kan met Sherborne Samenspel oefeningen alsnog een gevoel van emotionele en fysieke veiligheid en zelfverzekerdheid ontwikkelen. Ouders worden ondersteund om op een andere manier contact te maken met hun kind. Sherborne Samenspel is speciaal bedoeld voor ouders/verzorgers en hun kind(eren) om de gehechtheidsrelatie te bevorderen en/of op gang te brengen.

Onderdeel van de Sherborne Samenspel methodiek is opnemen op video om samen met ouders terug te kunnen kijken wat er gebeurt. Sherborne en Sherborne samenspel vindt soms op de praktijk plaats, maar kan ook aan huis gegeven worden. Je doet als ouder(s) actief mee met deze vorm van begeleiding. Ook zijn er nagesprekken met de ouders, soms thuis en soms op de praktijk.

Waarvoor?

Sherborne is voor iedereen. Kinderen, jongeren of het hele gezin. Het kan bijvoorbeeld helpend zijn bij boosheid, angst, zelfvertrouwen, vrienden, omgaan met je grenzen en die van anderen, pesten, spanningen tussen ouder en kind … & meer

Traject

Tijdens een startgesprek kijkt de orthopedagoog samen met je wat het best past bij je vraag en situatie. Indien gewenst kan Sherborne ingezet worden samen met gezinstherapie, ouderbegeleiding, video-interactiebegeleiding of andere vormen van begeleiding. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!

Agenda

Afhankelijk van je voorkeuren en de mogelijkheden van de therapeut, plannen we samen een dag, tijd en locatie voor een afspraak. Thuis of op school afspreken is ook mogelijk. Weten wanneer er groepstrainingen of bijeenkomsten starten? Check onze agenda!