Leren omgaan met hindernissen. 

Acceptance and Commitment therapy (ACT) kan je helpen als je worstelt met gevoelens, gedachten of klachten. Misschien 'vecht' je tegen deze gevoelens, stop je het weg of wil je het zo snel mogelijk oplossen. Dit kost energie, die je beter kunt richten op wat belangrijk voor je is.
 
ACT leert je dat hindernissen bij het leven horen. Je leert om de moeilijke dingen te aanvaarden (Acceptance) en meer te gaan doen wat er voor jou werkelijk toe doet (Commitment), bijvoorbeeld door afstand te nemen van je gedachten en stil te staan bij je gevoel. Uit onderzoek blijkt dat ACT je persoonlijke veerkracht en eigenwaarde vergroot. En dat je klachten milder en dragelijker worden, omdat je ze leert aanvaarden. 
'ACT4kids' speciaal voor kinderen en jongeren is ontwikkeld, vanuit het ACT gedachtengoed. Aan de hand van metaforen leren kinderen/jongeren zichzelf bijvoorbeeld los te zien van gedachten en gevoelens, leren zij te accepteren wat er is, te (ver)dragen en vanuit hun hart te leven, ondanks de hindernissen/moeilijkheden die zij daarbij tegenkomen.
 

Waarvoor 

ACT is voor kinderen en jongeren die last hebben van gedachten of gevoelens en graag willen leren om daar anders mee om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan somberheid, angst of piekeren. Met ACT kan je leren ontdekken wat voor jou belangrijk is, veerkrachtiger worden en op een mildere manier naar jezelf kijken. 

 

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar boven