Oefenen in jouw eigen omgeving.

Soms is het voor een kind of jongere beter om iets direct te oefenen of te leren in de eigen situatie: thuis, op school of elders. In die gevallen biedt Kind & meer ambulante (gezins)behandeling. 

Deze vorm van behandeling kan breed ingezet worden, bij verschillende soorten hulpvragen. Of het nu om aanpassingen wat betreft ADHD, autisme of andere zaken gaat, of om algemene ontwikkelingsvragen. De frequentie wordt afgestemd op wat nodig is. In alle gevallen wordt ernaar toe gewerkt dat je, zodra het kan, zelfstandig kan uitvoeren wat je met de ambulant behandelaar hebt geoefend. 
 

Er komt iemand bij je thuis, op school of elders om mee te kijken en het kind of de jongere en ouders te coachen in de praktijk. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van videobeelden om te zien wat er goed gaat en wat er beter kan.  

De omgeving wordt, afgestemd op de leeftijd van het kind of de jongere, bij de behandeling betrokken: ouders, mentor of andere mensen die kunnen helpen het geleerde te integreren en versterken in de dagelijkse praktijk. Individuele ambulante behandeling voor een kind of jongere wordt dan ook altijd gecombineerd met een vorm van  oudergesprekken, systeemtherapie of ambulante gezinsbegeleiding.    

Waarvoor 

Individuele ambulante behandeling is voor iedereen. Kinderen, jongeren of het hele gezin. Het kan bijvoorbeeld helpend zijn bij boosheid, angst, zelfvertrouwen, vrienden, omgaan met je grenzen en die van anderen, pesten, spanningen tussen ouder en kind ... & meer. 

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar boven