Leren door te oefenen.

Wat betekent de overstap van groep 8 naar de brugklas? Wat gaat er veranderen, wat blijft hetzelfde? Hoe kom je goed voor jezelf op en hoe voel je je zekerder? De Brugklastraining is een laagdrempelige weerbaarheids- en assertiviteitstraining voor leerlingen die aan het eind van groep 8 komen en brugklassers, specifiek gericht op de overgang naar de middelbare school.

In een klein groepje bereid je je op een leuke en leerzame manier voor om een goede start te maken in je nieuwe en spannende levensfase. Maar ook voor een brugklasser die wat relaxter en zekerder van zichzelf zou willen zijn, biedt deze training een steuntje in de rug. De Brugklastraining is opgebouwd op principes uit de Bikkeltraining en er wordt gebruik gemaakt van het populaire boek ‘Brugklas Bikkels’.

De training is voor kinderen uit groep acht. De training start eind van het schooljaar (groep 8), krijgt een vervolg aan het eind van de vakantie, en loopt door tot begin van het volgend schooljaar (klas 1). Bij voldoende belangstelling kunnen er meerdere instroommomenten voor de zomer zijn. Voorafgaand aan de training vindt er een startgesprek plaats met de orthopedagoog. De training omvat zeven bijeenkomsten van anderhalf uur.  Alle deelnemers ontvangen het boek ‘Brugklas Bikkels’ en de benodigde werkbladen en materialen. Daarnaast omvat de training een startgesprek, tussenevaluatie en eindgesprek met een certificaat. De training is altijd onderdeel van een behandeling.

Waarvoor

Deze training is voor kinderen die de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school. Zij kunnen zich soms onzeker voelen, spanning ervaren en het prettig vinden te oefenen met wat zij tegen kunnen komen. De training helpt voor te bereiden op de veranderingen die deze overstap met zich meebrengen en begeleidt je gedurende de eerste periode op je nieuwe school. Daarnaast helpt de training je weerbaarder te worden en beter voor jezelf op te komen.

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar top