Leren door te oefenen.

De Cogmed werkgeheugentraining is een methode om het werkgeheugen en concentratie te verbeteren. Als het werkgeheugen onvoldoende functioneert is het moeilijk om te focussen, vooruit te denken, instructies te onthouden, activiteiten te starten en deze te stoppen. Bovendien leidt het vaak tot problemen met begrijpend lezen en rekenen. Met je werkgeheugen sla je informatie op en bewerk je die, zoals bij het oplossen van problemen. De Cogmed Werkgeheugen Training is in een aantal onderzoeken bewezen effectief bij AD(H)D, en ook bijvoorbeeld na een depressie.

De Cogmed- training is er voor kinderen vanaf 3 jaar, jongeren en volwassenen.
3-7 jaar: Cogmed Light (zonder cijfers en letters, 15 -20 min/dag).
7+ jaar: Cogmed  Standard (25/35/50 min/dag).

Je werkt thuis 6-10 weken op je computer aan het trainingsprogramma. De duur is afhankelijk van hoe vaak per week je traint en hoe lang je dat doet. Je traint minimaal 3 en maximaal 5 keer per week. Dat is soms best pittig, want ook als je hoofd er even niet naar staat is het van belang dat je oefent. Gelukkig laat het programma zien dat je steeds vooruit gaat: trainen heeft zin! Het past zich aan aan wat je kan, dus het wordt steeds moeilijker. Steun en aanmoediging van ouders (zeker bij jongere kinderen) helpt! Je orthopedagoog coacht je wekelijks per mail of telefoon. Er vindt een evaluatie plaats een maand na de laatste training. Eventueel kan er ook een follow-up contact worden ingezet. De training is altijd onderdeel van een behandeling.

Waarvoor

De Cogmed werkgeheugentraining kan bijvoorbeeld helpend zijn om te leren onthouden wat je moet doen, helpt je concentreren als je niet zo gemotiveerd bent en leert je goed te starten met een taak. Ook helpt het bij het plannen en organiseren. Tot slot helpt het om minder afgeleid te zijn en te dagdromen en gesprekken beter te kunnen volgen.

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar boven