Advies bij toewijzing of vastlopen van een traject.

Als gezin of hulpverlener zoek je soms iemand die met de situatie kan mee denken. Advies van buitenaf, van mensen die de sector goed kennen. Misschien omdat je niet goed weet welke hulp passend zou zijn, misschien omdat de betrokkenen daar elk anders over denken. Ook bieden we consultatie wanneer trajecten niet voldoende lijken op te leveren, of vast zijn gelopen. Dit kan gaan om een eenmalige sessie, maar kan ook een kort traject betreffen waarin meerdere gesprekken, eventueel een observatie en bijvoorbeeld dossieranalyse plaatsvindt om met elkaar te kunnen komen tot beantwoording van de consultatievraag.

De hulpverlener zelf kan ons consulteren, om live met het gezin erbij of superviserend op de achtergrond mee te denken. Ook kan het gezin zichzelf bij ons voor een consultatietraject aanmelden, al dan niet samen met het hulpverleningssysteem. Behandeling kan daarna soms met nieuwe inzichten weer worden voortgezet, of er wordt meegedacht over verwijzing naar elders. Indien betrokkenen zouden besluiten voortkomend uit consultatie aan Kind & meer een behandelvraag te stellen wordt die als nieuwe aanmelding behandeld.

Regiebehandelaar

Er is binnen een consultatietraject uitdrukkelijk geen sprake van behandeling door Kind & meer. Dit betekent dat consultatie plaatsvindt terwijl een andere casusregisseur of behandelaar nog verantwoordelijkheid draagt voor behandelbeleid. Dit wordt vastgelegd in een Overeenkomst Consultatie.

Anoniem advies

Consultatie aangevraagd door de hulpverlener kan zonder toestemming van het gezin anoniem plaatsvinden, in het kader van diens eigen professionele ontwikkeling. Zodra consultatie plaatsvindt in het kader van de jeugdwet is toestemming van gezaghebbenden vereist.

Waarvoor

Een consultatie kan helpen als nog niet zo duidelijk is wat er nodig is in een bepaalde situatie. Of als trajecten niet voldoende lijken op te leveren of vast zijn gelopen. Een professional denkt mee met de situatie en maakt een inschatting van wat helpend kan zijn.

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar boven