Oplossingsgericht aan de slag.

In gesprek worden verschillende manieren van werken ingezet, afgestemd op de vraag, de situatie en de visie van het gezin. 

Zo kan er gewerkt worden met interventies vanuit de oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, psychotherapie of systeemtherapie. De therapievormen worden geboden door orthopedagogen, psychologen met elk verschillende specialisaties of een psychotherapeut BIG.

Voorbeelden van doelen voor gesprekstherapie zijn zeer uiteenlopend, zoals: 
• op een andere manier met gevoelens omgaan 
• omgaan met een vervelende ervaring 
• je prettiger voelen in de omgang met anderen 
• meer zeker voelen over jezelf 
• positiever denken (minder piekeren) 
• beter omgaan met spanningen en stress 
• schoolwerk beter aankunnen 
• omgaan met de scheiding, een verlies of andere ingrijpende gebeurtenis 
• omgaan met mijn ADHD/autisme/hoogbegaafdheid/langdurig zieke ouder... & meer

Aanpak

We onderzoeken samen wat helpt om te bereiken wat je wilt. Door aan te sluiten bij je kwaliteiten word je op weg geholpen. Afhankelijk van je leeftijd en wat je aanspreekt, wordt er binnen de therapie gewerkt met spel en creatieve methoden of juist met verbale methoden (‘praten’). Ouders worden altijd betrokken, omdat een verandering in gedrag van een kind invloed heeft op de ouder én andersom. Voor sommige jongeren is het van belang voldoende los van hun ouders te staan in therapie. Samen met de jongere en ouders wordt in dat geval besproken hoe om te gaan met deze wens, de wens van ouders en het wettelijk kader hieromtrent. 

Soms is het handig goed te weten wat een kind of jongere van zichzelf kan verwachten, en hoe de omgeving hier het best op kan afstemmen. Indien nodig kan hiertoe in overleg screening of onderzoek worden ingezet. Ook bieden we trainingen in groepjes of individueel om je vaardigheden te versterken.

Waarvoor

Gesprekstherapie is voor iedereen. Kinderen, jongeren of het hele gezin. Het kan bijvoorbeeld helpend zijn bij boosheid, angst, zelfvertrouwen, vrienden, omgaan met je grenzen en die van anderen, pesten, spanningen tussen ouder en kind … & meer.

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar boven