Met én voor je gezin.

Het geheel is meer dan de som der delen: in elk gezin of grotere context zie je dat invloeden elkaar versterken. Dat pakt geregeld positief uit, en kan ook soms tot een negatieve spiraal leiden.

Wil je dit aanpakken, en ook kijken naar welke invloed je daar zelf als ouder op hebt? Bij Kind & meer worden ouders altijd betrokken middels oudergesprekken, al dan niet parallel aan een traject voor het kind/de jongere. Hoe dan ook heeft immers elke verandering bij een kind effect op de ouder én andersom. Naast deze gesprekken zijn verschillende vormen van gezinsbegeleiding mogelijk, zoals systeemtherapie, gezinsvaktherapie en opvoedondersteuning aan huis (zie hieronder). Ook via Sherborne Samenspel werk je aan een positieve ouder-kind interactie, het versterken van vertrouwen en een passende afstemming onderling.

Wil je weten of er een verband is tussen de klachten die een kind of gezin ervaart en de manier waarop gezinsleden met elkaar omgaan? Via een gezinsonderzoek kun je in kaart brengen hoe de eventuele samenhang eruit ziet. De praktijk verzorgt ook ouderavonden op verzoek, net als oudercursussen. Vanuit huis inspiratie opdoen? Check ons overzicht met boeken en spellen over opvoeding en ontwikkeling.

Opvoedondersteuning

Door zo praktisch mogelijke begeleiding werk je aan een betere band onderling, zodat je weer met plezier in je gezin kan staan. Samen met je partner en kind(eren). In sommige situaties is opvoedondersteuning bij je thuis het fijnst.

Systeemtherapie

Deze therapie werkt met het idee dat gedrag van één gezinslid altijd invloed heeft op dat van andere gezinsleden en andersom. De therapie heeft als doel samen wisselwerking en omgangspatronen verhelderen. Een andere kijk op problemen levert ruimte op voor verandering!

Gezinsvaktherapie

Genoeg gepraat, liever aan de slag? Of na inzicht tijd voor verandering in doen en laten? Hier ligt de nadruk op onderliggende patronen en interacties tussen alle of een deel van de gezinsleden. Positief en ervaringsgericht bezig zijn met elkaar.

Waarvoor

Gezinsbegeleiding kan helpend zijn wanneer er moeilijkheden ervaren worden in de dagelijkse opvoeding en structuur, als er moeilijk hanteerbaar gedrag is in het gezin, als er problemen ervaren worden in de ontwikkeling of in het aanleren van vaardigheden & meer.

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar boven