Samen leren door doen.

In gezinsvaktherapie ligt de nadruk op onderlinge patronen en interacties tussen alle of een deel van de gezinsleden, in plaats van op individuele doelen. Positief bezig zijn met elkaar! 

Gezinnen die merken dat ze met elkaar vastzitten in bepaalde interactiepatronen (bijvoorbeeld moeilijk om samen de angst/het verdriet/de boosheid van het kind te doorbreken, moeilijk om met elkaar goede afspraken te maken, snel in conflict zijn & meer), kunnen baat hebben bij deze ervaringsgerichte vorm van therapie. Of als je merkt dat er goed gepraat kan worden en er genoeg inzichten zijn, maar het toepassen in de praktijk lastig is. Daarnaast kunnen gezinnen die in gesprekken moeilijk uit kunnen leggen wat er gebeurt, of gezinnen met jonge kinderen die het moeilijk vinden om lang stil te zitten, baat hebben bij deze vorm van therapie. 

Je kunt verwachten dat de therapie vooral plezierig zal zijn, gericht op het opdoen van positieve en nieuwe ervaringen samen. Soms kan het echter ook confronterend, emotioneel en verhelderend zijn, afhankelijk van het doel. 

Aanpak 

De vaktherapeut werkt soms alleen met het gehele of deel van het gezin, soms in samenwerking met een systeemtherapeut of orthopedagoog. Er zal op een open en transparante manier met elkaar gecommuniceerd worden. De therapie is vooral gericht op de ervaring en het bezig zijn, waarbij er op momenten bepaalde gebeurtenissen besproken zullen worden met elkaar. Onderstaande vormen van gezinsvaktherapie zijn beschikbaar, naast Sherborne waarbij ook de ouder-kind band centraal staat, en spelbegeleiding waar gezinsleden bij betrokken kunnen worden.  

Dramatherapie 

Dramatherapie is een speelse plek waarin je helemaal jezelf mag zijn (non-verbaal én/of verbaal) of juist even iemand anders kan zijn, in je eigen kracht kan staan en kan experimenteren met nieuw gedrag. 

Beeldende Therapie 

Beelden zeggen vaak meer dan woorden, zijn minder direct en confronterend. In een beeld kun je bovendien nieuwe dingen uitproberen en ermee oefenen, om het daarna toe te passen in je dagelijks leven. 

Psychomotorische Therapie 

Binnen psychomotorische therapie (PMT) ervaar je door te doen wat je goed doet en waar je in vastloopt. Je oefent met andere oplossingen, en leert dit in andere situaties (buiten, thuis, school, etc) toe te passen. Bewegend aan de slag in speelzaal of gymzaal! 

Waarvoor

In vaktherapie met gezinnen staat niet het praten centraal, maar het ervaren en doen. Het gezin wordt uitgenodigd om een oefening of opdracht samen uit te voeren. Dit kan met het hele gezin zijn of delen van het gezin. In vaktherapie met gezinnen wordt gekeken naar wat er tussen gezinsleden gebeurt. Vaktherapie kan jullie als gezin helpen om op een andere manier met elkaar om te gaan.   

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar boven