Leren door te oefenen.

Wat is ADHD of ASS eigenlijk? Er wordt gezegd dat mensen met ADHD of ASS behoefte hebben aan structuur, maar misschien heb jij juist wel een hekel aan schema’s en planningen… hoe kan je uitzoeken hoe jij vindt dat ADHD of ASS voor jou werkt? Wat is handig voor jouzelf en voor jouw omgeving om daarvan te weten, zodat duidelijk is wat je nodig hebt? En hoe werkt het eigenlijk in het brein?

De training wordt gegeven aan kinderen van 6 t/m 18 jaar. Je kunt kiezen voor een individueel traject of deelnemen aan een groepje met leeftijdsgenoten. De individuele variant bestaat uit contacten van drie kwartier per keer, en is zo vaak als nodig is voor jou. De groepsvariant bestaat uit 5 wekelijkse bijeenkomsten van maximaal anderhalf uur, twee ouderavonden (één bij aanvang en één bij afronding) en een persoonlijke eindevaluatie. De training is altijd onderdeel van een behandeling. Er zijn ook mogelijkheden voor psycho-educatie voor ouders, alleen of in een groep.

Waarvoor

Deze training is voor kinderen en jongeren die meer te weten willen komen wat ADHD of ASS voor hen betekent, wat helpend is voor hen en op welke manier hun omgeving betrokken kan zijn.

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar boven