Leren door te oefenen.

Kinderen en jongeren oefenen op een ontspannen manier met nieuw gedrag, leren hun kwaliteiten beter kennen en krijgen meer zicht op hun gevoelens.

Binnen de oefengroep wordt er gewerkt met drama-gerelateerde spelvormen. Zo worden kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 10 jaar en van 10 tot 12 jaar zich meer bewust van hun eigen gedrag en het effect hiervan op hun omgeving. Daarnaast onderzoeken en oefenen ze met alternatief gedrag. Tevens zullen ze zich meer bewust worden van hun eigen kracht en talenten en hoe ze deze in kunnen zetten in hun eigen leven.

Bij de groep is veel ruimte voor de persoonlijke behoeftes en beleving van elk individueel kind. Er zal aandacht geschonken worden aan ervaringen van de kinderen uit hun dagelijks leven. Deze kunnen als uitgangspunt dienen om te oefenen of een gesprek met elkaar te voeren. Op deze manier kunnen de kinderen met en van elkaar leren en ontwikkelen.

De oefengroep vindt wekelijks plaats onder begeleiding van dramatherapeuten. Het is geen toneelgroepje, dus ook als het kind geen ervaring heeft met toneel kan het gerust deelnemen. De training is altijd onderdeel van een behandeling.

Waarvoor

Binnen de oefengroep staat het oefenen met nieuw gedrag centraal. Thema's als jezelf durven laten zien en horen, leren samenwerken en afstemmen op elkaar en het vergroten van het zelfvertrouwen en de weerbaarheid komen aan bod. De oefengroep wordt op maat samengesteld. Dit gebeurt in overleg met de betrokken behandelaren en aan de hand van de leeftijd, hulpvraag en doelen van de cliënt.

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar boven