In je eigen omgeving.

Als de omgang met je kind niet verloopt zoals je graag wil heb je vaak al veel geprobeerd. Tips, overleg met andere ouders: niets is frustrerender dan adviezen die niet (helemaal) werken!

In sommige situaties is ondersteuning bij je thuis passend. We kijken gericht met je mee en luisteren goed wat je anders wil. Soms is dat minder ruzie, beter kunnen sturen van de kinderen, meer op één lijn zitten met je partner, minder problemen met slapen, eten of andere momenten. Door middel van zo praktisch mogelijke begeleiding werk je aan een betere band, zodat je weer met plezier in je gezin kan staan.

In overleg kunnen we soms gebruik maken van videobeelden, waarbij alledaagse situaties of (zoals bij Sherborne Samenspel) gerichte contactmomenten worden gefilmd. Doel is te komen tot meer effectieve afstemming en communicatie, en plezierige interactie tussen ouder en kind. De nadruk ligt op het herkennen van positieve contactmomenten, met tips om de band te versterken en de ontwikkeling te stimuleren. Je bekijkt en bespreekt de beelden achteraf op een rustig moment samen. Je ziet positieve initiatieven van je kind en geslaagde contactmomenten, wat steeds meer vertrouwen in je eigen mogelijkheden geeft!

Als het beter bij je past naar de praktijk te komen voor gesprek met je partner, of met het gezin, zijn oudergesprekken of gezinstherapie wellicht iets voor je. Prettiger om samen ervaringsgericht bezig te zijn? We bieden ook gezinsvaktherapie.

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar boven