Leren door te oefenen.

Soms beleven kinderen zichzelf en de wereld om hen heen snel als negatief. Het vermogen om verschillende emoties en gedachten te herkennen, te begrijpen en te kunnen hanteren, is iets dat ze kunnen ontwikkelen.

Kinderen en jongeren met een positief zelfbeeld zitten doorgaans lekker in hun vel en maken gemakkelijk vrienden. In deze training gaan kinderen actief aan de slag met praktische oefeningen gericht op gevoelens herkennen en accepteren, positief denken, problemen oplossen en anders omgaan met onzekerheden. Er wordt gewerkt met elementen uit de cognitieve gedragstherapie.

De training is voor kinderen vanaf 6 t/m 18 jaar die meer tevreden over zichzelf willen zijn. Je kunt kiezen voor een individueel traject of in een groepje met leeftijdsgenoten. De individuele variant bestaat uit contacten van drie kwartier per keer, en is zo vaak als nodig is voor jou. De groepsvariant bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur, een ouderavond bij aanvang en een persoonlijke eindevaluatie. De training is altijd onderdeel van een behandeling.

Waarvoor

Deze training kan helpend zijn bij gevoelens van verminderd zelfvertrouwen, piekeren, niet goed weten wie je wil zijn of bent, en als je merkt negatief over jezelf te denken. Hoe je over jezelf denkt, kan ook van invloed zijn op hoe je omgaat met je eigen grenzen en die van anderen.

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar boven