Leren in beweging.

Soms weet je wel hoe je iets anders wil, maar lukt het niet om in de praktijk anders met dingen om te gaan. Of je houdt niet zo van praten en wil liever doen! Dat kan bij psychomotorische therapie (PMT). 

Binnen PMT ervaar je door te doen wat je goed doet en waar je in vastloopt. Werken aan het versterken van je zelfvertrouwen, weerbaarheid, het verkennen van je eigen grenzen en die van een ander kan bijvoorbeeld goed binnen deze therapievorm. Maar ook het ervaren en herkennen van je gevoelens en bijvoorbeeld het beheersen van boosheid kun je oefenen middels PMT. Je oefent met andere oplossingen en leert dit in andere situaties (buiten, thuis, school, etc) toe te passen. Afstemmen op de ander staat centraal, vanuit het goed omgaan met jezelf en wat je in huis hebt! 

Deze begeleiding is toegankelijk voor kinderen vanaf 6 jaar en ook voor jongeren zeer geschikt.  PMT is in principe een individuele therapievorm, die plaatsvindt in een gym- of sportzaal. Je hebt loszittende kleding en sportschoenen aan.

Waarvoor

Psychomotorische therapie is voor iedereen. Kinderen, jongeren of het hele gezin. Het kan bijvoorbeeld helpend zijn bij boosheid, angst, zelfvertrouwen, vrienden, omgaan met je grenzen en die van anderen, pesten, spanningen tussen ouder en kind … & meer. 

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar boven