Samen werken en spelen.

In uiteenlopende situaties kan Sherborne op een praktische wijze helpen het contact en de band met het kind te versterken. Dit kan met heel jonge, en ook wat oudere kinderen: de werkwijze is speels en uitnodigend! 

Een goede band hebben of contact met je kind maken is niet altijd vanzelfsprekend. Soms is dat lastig door dingen die je als kind en/of ouder(s) hebt meegemaakt, vanuit bijvoorbeeld ziekte, trauma, adoptie, of een pleegsituatie. Soms is het vanaf de geboorte lastig geweest en is het niet helemaal duidelijk waardoor dat komt. Sherborne kan worden ingezet in situaties om de band tussen ouder en kind te verbeteren of je veiliger te voelen bij elkaar
. 

Sherborne is een methode waarmee kinderen en ouders door middel van lichaamscontactspelletjes leren om zorg te dragen voor zichzelf en elkaar, om samen te werken en om eigen kracht te ontwikkelen. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en lichaamsbewustzijn. Ze leren hoe ze op een prettige manier contact kunnen maken en zich kunnen uiten door middel van lichaamstaal. Sherborne is uniek omdat het een methode is die spelen, aanraken en bewegen als uitgangspunt heeft. Het leren gebeurt door voelen, beleven en mogelijkheden onderzoeken. Sherborne is zowel inzetbaar in groepen als individueel.  

Onderdeel van de methodiek is opnemen op video om samen met ouders terug te kunnen kijken wat er gebeurt. Sherborne vindt soms op de praktijk plaats, maar kan ook aan huis gegeven worden. Je doet als ouder(s) actief mee met deze vorm van begeleiding. Ook zijn er nagesprekken met de ouders, soms thuis en soms op de praktijk. 

 

Waarvoor 

Sherborne is voor iedereen. Kinderen, jongeren of het hele gezin. Het kan bijvoorbeeld helpend zijn bij boosheid, angst, zelfvertrouwen, vrienden, omgaan met je grenzen en die van anderen, pesten, spanningen tussen ouder en kind … & meer.

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar boven