Leren door te oefenen.

Sommige kinderen of jongeren vinden het lastig contacten te leggen, voelen zich buiten de groep staan of hebben bijvoorbeeld vaker ruzie met anderen dan ze zouden willen. Deze training kan hierbij helpen. 

In de sociale vaardigheidstraining ga je aan de slag met praktische oefeningen rondom vaardigheden als: contacten/vriendschappen opbouwen en onderhouden, op een goede manier omgaan met kritiek (geven en krijgen), omgaan met je eigen gevoelens en die van een ander, en voor jezelf opkomen. 

De training is voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar, die beter met anderen om willen leren gaan en/of die zichzelf willen blijven bij leeftijdsgenoten. Je kunt kiezen voor een individueel traject of in een groepje met leeftijdsgenoten. De individuele variant bestaat uit contacten van drie kwartier per keer, en is zo vaak als nodig is voor jou. De groepsvariant bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur, een ouderavond bij aanvang en een persoonlijke eindevaluatie. De training is altijd onderdeel van een behandeling. 

Waarvoor 

Sociale vaardigheidstraining kan bijvoorbeeld helpend zijn bij problemen in het leggen van contacten, in de omgang met vrienden, omgaan met je grenzen en die van anderen, pesten, spanningen tussen ouder en kind … & meer. 

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar boven