Leuk en leerzaam.

Alle kinderen spelen, maar soms gaat spel niet vanzelf. Als het zelf of met anderen spelen niet fijn verloopt, kan dat problemen geven. Hier kan spelbegeleiding helpen. Samen gaan we onderzoeken en uitproberen en leer je je sterke kanten kennen.

Spelbegeleiding is een methodisch opgezette vorm van hulp aan kinderen waar de spelontwikkeling stagneert of anders verloopt, bijvoorbeeld wanneer kinderen moeite hebben met (samen)spelen, weinig tot geen fantasie hebben, geen variatie laten zien in het spelgedrag bijvoorbeeld doordat ze altijd met hetzelfde spelen of niet weten hoe ze moeten spelen en waarmee. 

Door af te stemmen op het niveau van het kind krijgt het kind de kans om te leren spelen. Hierdoor wordt de spelontwikkeling gestimuleerd wat het mogelijk maakt dat het kind zichzelf kan vermaken of, daar waar mogelijk, beter contact maakt met andere kinderen. Ook krijgt het kind de mogelijkheid zijn gevoelens spelenderwijs te uiten en te experimenteren met nieuw gedrag. 

Waarvoor 

Spelbegeleiding is voor iedereen. Kinderen, jongeren of het hele gezin. Ook oudere kinderen en jongeren hebben hier baat bij; in spel stem je af op de leeftijd. Het kan bijvoorbeeld helpend zijn bij angst, somberheid, verlegenheid, problemen met zelfvertrouwen, identiteit, (verlies)verwerking, spanningen … & meer. 

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar boven