Leren door te oefenen.

Kinderen die cognitief voorlopen op hun leeftijdsgenoten zijn vaak gevoelig, creatief, hebben een kritische instelling en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Het omvat doorgaans meer dan alleen ‘heel slim zijn’. 

Kinderen die cognitief voorlopen kunnen hier in het dagelijks leven hinder van ondervinden. Denk hierbij aan het moeilijk kunnen omgaan met teleurstellingen of het maken van fouten, moeite hebben met het vragen van hulp, last hebben van perfectionisme/faalangst, omgaan met gevoelens van frustratie en verhoogd gevoelig zijn. 

Deze groep kinderen is er vaak bij gebaat om in contact te komen met kinderen die hetzelfde ervaren. Bovendien hebben ze vaak behoefte aan begeleiding op sociaal en emotioneel gebied. In deze training staan zowel het cognitieve als het sociaal-emotionele aspect centraal. De training bestaat uit 9 bijeenkomsten, omvat 2 oudersessies en een afsluitende bijeenkomst een aantal weken na afronding van het eerste traject. De training is altijd onderdeel van een behandeling. 

Waarvoor 

Deelname aan deze training kan helpend zijn voor kinderen van alle leeftijden. De meeste kinderen zullen echter in de basisschoolleeftijd zijn. De groep is gericht op kinderen die cognitief voorlopen op hun leeftijdsgenoten en hier hinder van ondervinden in hun dagelijks leven. 

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar boven