Leren door te oefenen.

Kinderen en jongeren leren door middel van spel en bewegingsoefeningen op hun eigen kracht te vertrouwen, beter op anderen af te stemmen en hun weerbaarheid te vergroten.

Tijdens de training worden lichaamsgerichte oefeningen en spelvormen gedaan waarbij per situatie gezocht wordt naar een goed evenwicht tussen je onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken, en ook op anderen af te stemmen en samen te werken. Daarnaast wordt er geleerd om in situaties van stress of waar sprake is van groepsdruk of pestgedrag te reageren vanuit rust. Kinderen en jongeren leren te gaan staan voor hun eigen mening en zich meer bewust te zijn van hun eigen grenzen en die van een ander. Er is aandacht voor de non-verbale communicatie door middel van lichaamstaal en er wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen van de kinderen en jongeren, waardoor zij zich beter en adequater kunnen uiten. De training is zowel geschikt voor wat meer teruggetrokken, stille kinderen, als voor wat meer dominante of duidelijk aanwezige kinderen.

De training is voor kinderen vanaf 6 t/m 18 jaar die beter rekening willen leren houden met zichzelf en/of anderen. De training bevat elementen uit de Rots en Water weerbaarheidstraining. Je kunt kiezen voor een individueel traject of in een groepje met leeftijdsgenoten. De individuele variant bestaat uit contacten van drie kwartier per keer, en is zo vaak als nodig is voor jou. De groepsvariant betreft een open groep, waarbij instromen op meerdere momenten mogelijk is, en er een persoonlijke starttraject en een eindevaluatie zal plaatsvinden. Er wordt altijd gewerkt vanuit een individuele hulpvraag en persoonlijke doelen. De training is altijd onderdeel van een behandeling. 

Waarvoor 

De weerbaarheidstraining kan helpend zijn voor kinderen en jongeren die snel de kaas van hun brood laten eten, of juist altijd vooraan staan en daardoor problemen hebben met aansluiting bij leeftijdgenoten. Ook voor kinderen die gepest worden of die pesten. Thema’s zijn onder andere zelfbeeld, lichaamshouding, grenzen, emoties en samenwerken. 

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar boven