Kinderen oefenen samen met hun ouders.

Soms denken kinderen dat balen of boos zijn niet mag. Maar balen of boos zijn mag gerust. Het gaat er alleen omdat je frustraties op een veilige manier uit: balen of boos zijn met respect voor jezelf en met respect voor de ander, zonder anderen of jezelf pijn te doen. Dat is zachtjes balen.  

Toontje is een handpop die wordt ingezet als therapeutisch middel. Toontje is een nieuwsgierige schildpad die last heeft van dezelfde problemen als het kind: hij kan soms erg ongeduldig zijn of snel boos worden, waardoor hij dingen doet waar hij later spijt van heeft. Hij krijgt regelmatig op zijn kop en kan zich erg verdrietig en dom voelen. Hij heeft soms het gevoel dat niemand hem snapt. Wist hij maar hoe hij dit kon veranderen…

Deze methode is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar en hun ouders. De methodiek is zeer laagdrempelig en gaat uit van het ondersteunen en versterken van wat ouders en kinderen goed doen. Thema’s zijn emotie-regulatie, frustratietolerantie en het omgaan met en begrijpen van het hieruit voortkomende gedrag. Er wordt gewerkt met een vaste opbouw binnen de sessies, behapbare stapjes en veel herhaling. 

Waarvoor 

Werken met Toontje kan helpend zijn voor kinderen die moeite hebben om met gevoelens van boosheid om te gaan. Voor ouders kan het zinvol zijn te onderzoeken hoe ze in contact kunnen blijven met hun kind bij boosheid en frustraties, zodat ze het kind nog meer kunnen helpen bij het dragen van frustraties en het hanteren van verstandig baalgedrag.   

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar boven