Consultatie

Advies bij toewijzing of vastlopen traject

Als gezin zoek je soms iemand die met de situatie kan mee denken. Advies van buitenaf, van mensen die de sector goed kennen.

Misschien omdat je niet goed weet welke hulp passend zou zijn, misschien omdat de betrokkenen daar elk anders over denken. Ook bieden we consultatie wanneer trajecten niet voldoende lijken op te leveren, of vast zijn gelopen. Dit kan gaan om een eenmalige sessie, maar kan ook een kort traject betreffen waarin meerdere gesprekken, eventueel een observatie en bijvoorbeeld dossieranalyse plaatsvindt om met elkaar te kunnen komen tot beantwoording van de consultatievraag.

De hulpverlener zelf kan ons consulteren, om live met het gezin erbij of superviserend op de achtergrond mee te denken. Ook kan het gezin zichzelf bij ons voor een consultatietraject aanmelden, al dan niet samen met het hulpverleningssysteem. Behandeling kan daarna soms met nieuwe inzichten weer worden voortgezet, of er wordt meegedacht over verwijzing naar elders. Indien betrokkenen zouden besluiten voortkomend uit consultatie aan Kind & meer een behandelvraag te stellen wordt die als nieuwe aanmelding behandeld.

Regiebehandelaar

Er is binnen een consultatietraject uitdrukkelijk geen sprake van behandeling door Kind & meer. Dit betekent dat consultatie plaatsvindt terwijl een andere casusregisseur of behandelaar nog verantwoordelijkheid draagt voor behandelbeleid. Dit wordt vastgelegd in een Overeenkomst Consultatie.

Geen eerdere hulp geweest?

Als er geen eerdere hulp is geweest is de verwijzer degene die verantwoordelijk blijft voor het eventueel inzetten van benodigde hulp. De verwijzer is welkom aan te sluiten bij het consultatietraject, mits het gezin akkoord is.

Anoniem advies

Consultatie aangevraagd door de hulpverlener kan zonder toestemming van het gezin anoniem plaatsvinden, in het kader van diens eigen professionele ontwikkeling. Zodra consultatie plaatsvindt in het kader van de jeugdwet is toestemming van gezaghebbenden vereist.