Contact

Mail of bel ons, we denken graag met je mee! Je zoekt niet zomaar contact, dus we streven naar persoonlijk contact met aandacht én naar snelheid in handelen.

Corona

Hoewel de maatregelen zijn versoepeld, blijven we als praktijk leggen op goede hygiëne, het gebruik van desinfectiemiddelen en voldoende afstand waar dat kan.
Heeft u corona-gerelateerde klachten? Neem dan contact met ons op om de afspraak om te zetten naar beeldbellen of te verplaatsen naar een later moment. Ook onze medewerkers zullen dit doen, wanneer zij klachten hebben.
Liever even overleggen over een specifieke situatie of een zorg? Neem dan gerust contact met ons op, dan overleggen we samen over wat te doen.

Bereikbaarheid

We hebben twee telefoonlijnen waarop je ons kunt bereiken. Als onze medewerkers in gesprek zijn, gaat hij automatisch na een tijdje op de voicemail. Als je een bericht en je nummer inspreekt, bellen we je zo snel mogelijk terug (uiterlijk binnen 24 uur tijdens werkdagen). Soms is het erg druk. Dan kan het lastig zijn ons telefonisch te pakken te krijgen en adviseren we je even te mailen zodat we zsm kunnen reageren op je contactverzoek.

Overleg

Als je eerst wil informeren of wil overleggen over aanmelding of verwijzing kun je ons altijd mailen of bellen. We bieden ook consultatie en consultatietrajecten.

Aanmelding

Als je direct wil aanmelden, kan dat ook. Ga zelf vast na:
– Zijn alle gezaghebbenden het eens met de aanmelding? Zie kader hieronder voor meer informatie. In geval van ouders die niet meer samen zijn: heb je zelf al aangegeven bij de andere ouder dat je wil aanmelden, en staan jullie samen achter de aanvraag voor hulp? Pas dan kunnen wij de aanmelding aannemen*.
– Hebt u contactgegevens van alle gezaghebbenden en het BSN nummer van uw kind bij de hand? In geval van gescheiden ouders vragen we altijd het mailadres van beide ouders, en is ons beleid dat alle communicatie per mail naar beide ouders plaatsvindt. Ook als je zelf mailt, vragen we altijd de andere ouder in cc te zetten; transparantie is voorwaarde voor behandeling.
– Is het kind of de jongere om wie het gaat ingeschreven in 1 van de gemeenten waarmee Kind & meer een contract heeft, stel dat je aanspraak wil maken op vergoeding? Zie kader hieronder voor meer informatie.
– Is er al contact geweest met de gemeente of met een andere verwijzer over de eventuele aanmelding? Zo niet, en je wil wel aanspraak maken op vergoeding, dan dien je eerst met de gemeente contact op te nemen. Zij kijken of ze je zelf al verder kunnen helpen en zo niet, welke hulp het meest passend is. Op basis daarvan besluiten zij of er een beschikking of verwijzing wordt afgegeven. Zie hier voor meer informatie.

* Naast toestemming van beide gezaghebbenden vragen wij daadwerkelijke betrokkenheid van beiden. Om samen goed aan de ons gestelde vraag te kunnen werken, helpt het beide ouders minimaal tijdens het startgesprek en de evaluaties te zien. Als dat nodig is, kan dat apart van elkaar.

Start traject

Wij streven naar een zo snel mogelijke start, én een goede match tussen het gezin, de vraag en de hulpverlener. Na de aanmelding dien je rekening te houden met 0-4 weken tot het startgesprek plaatsvindt. Wanneer na het startgesprek besloten wordt tot een bepaalde therapievorm of onderzoek, proberen we dit zo snel mogelijk in te plannen. Echter kan het voorkomen dat hier wat tijd overheen gaat, vanwege beschikbaarheid van personen en ruimtes/zalen (PMT). Daarnaast merken we dat wanneer je meer voorkeur hebt voor locatie, tijd en dag het over het algemeen langer duurt voordat je kan starten. In de tussentijd kun je altijd sessies met de behandelaar plannen die het startgesprek heeft gedaan.

Onze werktijden liggen tussen 8.30 en 17.30 uur. Dit betekent dat afspraken geregeld onder schooltijd plaats vinden. Het is hierbij goed om te realiseren dat we veel schoolgaande kinderen zien. Tegemoet komen aan alle wensen is voor ons niet haalbaar, doordat er dan een grote piek ontstaat aan het einde van de dag. Ook geeft dit langere wachttijden, wat we natuurlijk liever niet hebben. We kunnen daarom niet vermijden dat een aantal behandelingen onder schooltijd zullen vallen.

Annuleren afspraak

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. Niet op tijd geannuleerde afspraken worden niet door gemeenten vergoed. Bij het niet-tijdig afzeggen van een afspraak brengen wij u €50,00 in rekening.

Portal

Heeft u vragen over het gebruik van de portal? Kijkt u, voordat u contact met ons zoekt, eens in de handleiding.
Gebruikershandleiding portal

Spoedeisende vragen

Wij bieden geen spoedeisende zorg. In geval van acute zorgen kunt u contact opnemen met de crisisdienst (via de huisarts). U kunt tijdens genoemde uren via het algemene praktijknummer overleggen of we een rol kunnen spelen in uw zorgen, en zo ja hoe. Ook via mail kunt u geen acuut antwoord verwachten in geval van spoedeisende situaties. We beantwoorden uw mail uiterlijk binnen drie werkdagen (van de persoon die u mailt).

Adresgegevens

Volg ons

Toestemming & gezag

Bij behandeling aan jeugdigen onder de 16 jaar is het wettelijk vereist dat alle gezaghebbende partijen toestemmen en ondertekenen. Indien de jongere ouder dan 12 jaar is, is bovendien diens eigen toestemming vereist. Vanaf 16 jaar kan een jongere zelf bepalen wie hij/zij wil betrekken. Bij een maatregel is uiteraard ook toestemming van Jeugdbescherming nodig. Als een ouder aangeeft eenhoofdig gezag te hebben, zijn we verplicht dit na te gaan in het register.

Betrokkenheid & informatie

We overleggen wat het gezin denkt nodig te hebben om aan hun vraag te werken. We zijn voor inhoudelijke betrokkenheid van ieder die voor het gezin van nut kan zijn. Wettelijk gezien hebben minimaal alle gezaghebbenden recht op informatie en de mogelijkheid betrokken te worden. Als daarin tegengestelde wensen zijn, kan in gesprek worden gekeken hoe cliënten hier in belang van diens vraag mee om wensen te gaan binnen de wettelijke kaders. We hanteren een Privacy Policy.

Vergoeding

Met gemeenten binnen de regio Arnhem heeft Kind & meer contracten. Het betreft: RenkumOverbetuweArnhemWageningen,    WestervoortDuivenZevenaar en Lingewaard.
Vergoeding is mogelijk met een beschikking vanuit de gemeente, of een verwijzing vanuit een huisarts, jeugdarts, kinderarts of ander medisch specialist. Woon je buiten deze regio? Je kunt op de site van de gemeente kijken met wie ze een contract hebben.