Coronavirus

Als praktijk hanteren wij de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat wij voorafgaand aan de eerste afspraak op locatie per e-mail een gezondheidscheck zullen sturen. Afspraken kunnen alleen doorgaan als alle vragen met ‘nee’ kunnen worden beantwoord.

Daarnaast kunt u erop rekenen dat:

– Wij ervoor zorgen dat er niet te veel medewerkers op de locatie van Kind & meer aanwezig zijn.
– Afspraken plaatsvinden in een kamer waarin 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
– Afspraken variëren qua starttijd zodat er zo min mogelijk afspraken tegelijkertijd starten.
– Het voorlopig niet mogelijk is om plaats te nemen in de wachtkamer.
– Wij op dit moment helaas geen drinken kunnen aanbieden, neem/geef gerust iets te drinken mee.
– Benodigde materialen die vanuit Kind & meer worden aangeboden of gebruikt voor de afspraak worden schoongemaakt.
– De medewerker waarmee uw kind een afspraak heeft, hem/haar bij binnenkomst en vertrek zal vragen om handen te wassen of desinfecterend handgel te gebruiken.
– Wij tijdens de afspraak zoveel mogelijk de afstand van 1,5 meter in acht nemen. Mocht dit vanwege de werkwijze of de situatie (bijvoorbeeld als uw kind ontstemd zou raken) niet haalbaar zijn, vragen we u het per mail aan te geven als u niet met deze uitzonderingssituaties akkoord kunt gaan.

Wij verzoeken u tot slot om:

– Op exact het afgesproken tijdstip naar de praktijk te komen, aan te bellen en buiten te wachten op 1,5 meter afstand van de deur.
– Indien mogelijk buiten afscheid van uw kind te nemen op het moment dat de medewerker waarmee uw kind een afspraak heeft hem of haar komt ophalen.
– Ervoor te zorgen dat uw kind voorafgaand aan het bezoek aan ons naar het toilet is geweest.
– Bij onderzoeksafspraken uw kind een potlood en pen mee te geven.
– Buiten te blijven wachten als u uw kind komt ophalen.

Als u vlak van tevoren toch klachten krijgt, verwachten wij dat u de afspraak alsnog afzegt (de kosten hiervoor zullen in deze periode niet in rekening worden gebracht). Dit geldt ook voor als onze medewerkers onverwachts klachten krijgen; zij zullen tot vlak van te voren een afspraak afzeggen i.v.m. uw gezondheid.