Vergoeding

Vergoeding voor de meeste vormen van zorg en onderzoek die Kind & meer biedt is mogelijk met beschikking vanuit de gemeente of een verwijzing vanuit de jeugdarts, huisarts, kinderarts of een ander medisch specialist.

Zaken die vallen onder de wet op onderwijs (zoals remedial teaching, het alleen vaststellen van intelligentie of leerproblemen zonder bijkomende sociaal-emotionele of gedragsproblematiek) worden niet vergoed. In overleg met school kan gekeken worden in hoeverre het Samenwerkingsverband je vraag kan beantwoorden. Ook kan je als ouder besluiten de kosten zelf op je te nemen.

Kind & meer biedt geen vergoede dyslexiezorg/ onderzoek.

Met deze gemeenten binnen de regio Arnhem heeft Kind & meer contracten: RenkumOverbetuweArnhemWageningenWestervoortDuiven,
Zevenaar, Doesburg, Lingewaard en Nijmegen.

Gemeente

Als je vragen hebt over opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van je kind kun je contact opnemen met het sociaal loket, wijkteam of startpunt in de gemeente waar je woont. Zij kunnen dan samen met je kijken wat zij zelf kunnen doen, wat er eventueel aanvullend nodig is, bij wie je daarvoor terecht zou kunnen, en welke beschikking zij hiervoor afgeven. Dit doen ze in afstemming met het gezin; aan de hand van diens voorkeur, wensen en de mogelijkheden. Zij kunnen een beschikking afgeven voor gecontracteerde zorgaanbieders (zoals Kind & meer bij de gemeenten rondom Arnhem) en eventueel ook voor niet gecontracteerde aanbieders.

School/consultatiebureau

Ook op school kun je je zorgen uiten, bijvoorbeeld in gesprek met de intern begeleider of zorgcoordinator. Zij kunnen overleggen met de jeugdarts, die na het kind/ de jongere gezien te hebben kan adviseren wat de school zelf nog kan doen, waarbij zij eventueel het Samenwerkingsverband kunnen betrekken en/of verwijzen naar een zorgaanbieder zoals Kind & meer. Je kunt bij je school navragen welke jeugdarts er bij de school hoort.

Is je kind onder de 4 jaar? Dan kun je ook je vraag bespreken met de jeugdarts van het consultatiebureau. Ook zij kunnen verwijzen.

Huisarts/POHggz

Misschien is voor je gezin de huisarts de meest vertrouwde persoon. Ook via de huisarts kun je kijken of aanvullende hulp gewenst is en zo ja welke. De meeste huisartsen hebben een aan hen verbonden (in dienst of in dienst van gemeente en GGD) POH-ggz. Soms is dat iemand met specialisme op gebied van kind & jeugd.  Opleidingsachtergronden verschillen; allemaal zijn zij er voor een juiste inschatting. Deze persoon kan eerst kijken in hoeverre zij zelf voldoende antwoord kunnen hebben op je vraag. Ook kunnen zij indien gewenst samen met de huisarts doorverwijzen naar een zorgaanbieder zoals Kind & meer.