Vooraanmelding

Het aanmeldformulier betreft een vooraanmelding. Nadat u dit formulier heeft ingevuld zullen wij zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u opnemen om in te kunnen schatten of wij denken te kunnen aansluiten bij uw hulpvraag. Wij plannen pas een startgesprek wanneer we van beide ouders akkoord hebben ontvangen.

Wanneer u het formulier invult, wordt ervan uitgegaan dat alle gezaghebbenden op de hoogte zijn van de vooraanmelding bij onze praktijk en hiermee instemmen.

In het geval dat u als ouders uit elkaar bent is daarom een mail van de andere ouder ter bevestiging nodig voordat we de vooraanmelding in behandeling kunnen nemen. Deze mail kan verstuurd worden naar administratie@kindenmeer.nl.

Wanneer blijkt dat wij onvoldoende bij uw hulpvraag kunnen aansluiten, zullen we met u meedenken over alternatieven.