Slapen

Slapen kan soms een grote strijd opleveren. Soms kan het behulpzaam zijn om je kind over dit onderwerp voor te lezen, of zelf meer kennis op dit gebied op te doen. Andere kinderen zijn gebaat bij een luister-Cd. Hieronder vind je verschillende variaties.