Reflectie & verdieping

Het team van de praktijk verzorgt vanuit ISP& meer verschillende vormen van deskundigheidsbevordering afgestemd op het werkveld van wijkcoaches, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere zorgverleners. Inhoud en vorm kan op maat worden geleverd.

 

Cursussen, geaccrediteerde bij- en nascholing

Verdiep en bekwaam je verder op gebied van systeemtherapie en oplossingsgerichte therapie: daarvoor bieden we verschillende cursussen. Zo is er de training Oplossingsgericht werken in de zorg of het onderwijs en verzorgt ISP & meer cursussen voor systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkers.  Accreditatie verschilt per cursus (SKJ, NVRG, NVO en NIP), sommige cursussen zijn (nog) niet geaccrediteerd. Bel ons gerust voor meer informatie.

Supervisie

in kader van opleiding SKJ en NVRG; individueel of in een groep volg je supervisie bij geregistreerd supervisoren. Ook voor Cognitief Gedragstherapeutisch Werkers bieden we supervisie, door een VGCT geregistreerde therapeut.

Begeleide intervisie of werkbegeleiding

Uitwisselen van kennis en ervaring is van groot belang in de zorg en het onderwijs. Sommige groepen draaien daarin geheel zelfstandig, en soms is procesbegeleiding prettig. We bieden in het kader van de SKJ, NVO en NVRG begeleide intervisie; op je eigen werkplek met collegae, of juist extern met andere professionals uit jouw zorggebied. Ook bieden we werkbegeleiding binnen die beroepsgroepen, wanneer dit binnen de werksituatie van de persoon niet goed te regelen is (bv aan ZZPers, of aan een medewerker bij wie geen systeemtherapeuten werkzaam zijn in de organisatie) en/of wanneer juist de blik van een buitenstaander gewenst is.

Teamdagen

Tijdens een teamdag zoek je vaak een fijne mix van verbinding, plezier en verdieping. Soms heeft een organisatie tevens een doel op gebied van samenwerking wat ze centraal willen stellen. We bieden dagen of dagdelen op maat, waarbij desgewenst inhoudelijke kennisverdieping gecombineerd kan worden met ervaringsgerichte werkvormen.

Ouderavonden/ themabijeenkomsten

Zowel voor ouderverenigingen op scholen, kinderopvangcentra, BSO als teams in het onderwijs of de zorg bieden we lezingen, workshops en bijeenkomsten rondom een bepaald thema. Onderwerpen variëren van meer inhoudelijk tot meer methodisch gericht en zijn op maat te maken;

  • Geluk & opvoeden: hoe kun je een gevoel van geluk en positiviteit stimuleren bij een kind?
  • Ontwikkelingsfasen en opvoeding (0-4 jr t/m puberteit)
  • Complimenten en begrenzen bij kinderen van 0-4, basisschoolleeftijd en pubers
  • Kinderen en angsten: wat is passend bij de ontwikkeling en wat kun je doen?
  • Breinontwikkeling van baby tot kleuter, en bij pubers: hoe hierop in te spelen?
  • Omgaan met bepaalde problematiek/ stoornis (ASS, ADHD, gedragsproblemen, etc)
  • Oplossingsgericht werken: makkelijk gezegd maar hoe vast te houden, ook organisatiebreed?
  • Interactioneel werken: optimaliseren samenwerking en eigen positie ten opzichte van gezinnen, collegae intern en extern

Aanpak

We zorgen naast kennisoverdracht voor interactieve elementen binnen de lezing, workshops, trainingsdagen of cursussen. Professionals worden door middel van vragen, opdrachten, geleide discussies of beeldmateriaal uitgenodigd naar eigen handelen te kijken en hun reeds aanwezige kennis en vaardigheden te verdiepen. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen onderling. Desgewenst werken we met specifiek gemaakte readers, waarin opdrachten, een samenvatting van het besprokene en overzicht van nuttige literatuur en adressen staan vermeld. Tijdstip, locatie, duur en kosten zijn afhankelijk van de vraag. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte. Zie tevens de site van ISP & meer (nog in aanbouw) voor meer informatie over de huidig startende cursussen.

ISP en meer Licht blauw 2017

Boeken
& spellen

Liever zelf eerst vanuit huis meer verdieping zoeken? Kijk in ons overzicht op thema welke praktische of meer theoretische boeken je kunnen inspireren. Tips voor toevoegingen aan het overzicht of je ervaring delen? Altijd welkom op info@kindenmeer.nl!

Onderwijs
& lesmodulen

Op zoek naar meer verdieping in de klas? Kijk bij ons preventieve aanbod van lesmodulen, of bij de trainingen en cursussen die we bieden vanuit ISP & meer als het gaat om verdieping in je eigen werk en team!

Kort, licht & leerzaam

We bekijken regelmatig een film op gebied van zorg & onderwijs in het filmhuis! Daarnaast organiseren we samen met een collegapraktijk de Seminars Kind & jeugd, met uiteenlopende sprekers (deelnamecertificaat verkrijgbaar).