Muziekles, ook met autisme!

Muziek & meer is een samenwerkingsinitiatief van muziekschool Ritmiek Muziek en onze praktijk. Zowel binnen Kind & meer als binnen Ritmiek Muziek bleek vraag te bestaan naar een muziekonderwijsaanbod, afgestemd op kinderen met autisme.

Binnen de praktijk kwamen cliënten voor wie het lastig bleek een passende muziekles te vinden, omdat reguliere lessen soms overvragend bleken in vorm en/of inhoud. Binnen Ritmiek Muziek bleken zich geregeld leerlingen aan te melden bij wie specifieke behoeften naar voren kwamen, al dan niet duidelijk in de vorm van een reeds gestelde ASSdiagnose. De muziekschool wil ook deze kinderen graag een plek bieden, en merkt dat hier specifieke kennis en ervaring helpt om het betrokken klimaat wat ze sowieso voeren ook passend te maken en houden voor kinderen met ASS. Op die manier hebben beide partijen elkaar gevonden, en besloten de handen ineen te slaan om een passend aanbod te creëren binnen de gemeente Renkum. Ook andere muziekscholen binnen de gemeente zijn uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Muziekdocenten kunnen vragen inbrengen en krijgen deskundigheidsbevordering op het gebied van autisme, en hoe zij binnen hun reguliere muziekonderwijs hier rekening mee kunnen houden. Aanmelding van leerling voor muziekles verloopt net als bij elke andere leerling gewoon via de muziekscholen zelf; bij interesse kunt u dan ook met hen contact opnemen. Als u wil weten of ook uw muziekschool meedoet aan deze samenwerking kunt u dit bij hen navragen!

Boeken
& spellen

Liever zelf eerst vanuit huis meer verdieping zoeken? Kijk in ons overzicht op thema welke praktische of meer theoretische boeken je kunnen inspireren. Tips voor toevoegingen aan het overzicht of je ervaring delen? Altijd welkom op info@kindenmeer.nl!

Onderwijs
& lesmodulen

Op zoek naar meer verdieping in de klas? Kijk bij ons preventieve aanbod van lesmodulen, of bij de trainingen en cursussen die we bieden vanuit ISP & meer als het gaat om verdieping in je eigen werk en team!

Deskundigheids- bevordering

We bieden ook lezingen, studieochtenden en cursussen in company, op maat. Een ruime groep aan basis- en middelbare scholen, instellingen, kinderopvang en BSO’s, praktijken en gemeenten gingen je voor! Meer lezen over de workshops, trainingen en cursussen die gegeven worden vanuit ISP&meer?