Lesmodulen: speels & leerzaam!

Ieder kind heeft binnen zijn ontwikkeling stappen te nemen op sociaal-emotioneel gebied. Ook als het goed gaat is het nuttig hier af en toe bij stil te staan op een speelse manier.

 

Onderstaande modules zijn geschikt voor het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, en sluiten aan bij hun ontwikkelingsverloop. Ze worden op locatie verzorgd, binnen de bestaande groepen.

Weerbaarheidstraining gr 3-8

Een bewegingsgerichte module waarin kinderen concreet oefenen met hoe ze meer op hun eigen kracht kunnen vertrouwen, beter op anderen kunnen afstemmen en hun weerbaarheid kunnen vergroten. Speels en effectief! De training bestaat uit 10-12 bijeenkomsten van een uur (indien gewenst aan te vullen met ouderavonden).

Meer ontspannen en zeker van jezelf! gr 6-8

Deze module is erop gericht kinderen te ondersteunen bij het leren omgaan met gevoelens en gedachten rondom spanning en onzekerheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Mindfulness oefeningen. Ook geschikt voor kinderen die piekeren. (9 keer voor bestaande groepen, ook in kleinere groepen meer therapeutisch in te zetten).

Jij in beeld!, gr 6-8

Een module gericht op het verkennen en versterken van je identiteit: wie ben jij? Wat past bij jou en wat vind je leuk? Om een positief zelfbeeld te versterken, en kinderen te stimuleren hun dromen in kleine stappen te verkennen. Bovendien biedt de veelzijdigheid in een groep een basis voor discussie over verschillen, overeenkomsten en tolerantie. Er wordt gebruik gemaakt van beeldend werken, waarbij iedereen op zijn eigen manier creatief is! 4 bijeenkomsten van anderhalf uur.

Goed gevoel, deel I: gr 1 -3,: deel II gr 2-3

Module waarin kleuters en kinderen van groep 3 de vier basisemoties blij, bang, boos en verdrietig verkennen. Er wordt in verschillende werkvormen (kringgesprek, werken met verhalen en metaforen, en bewegingsgerichte oefeningen) gekeken naar wat je kunt voelen, waar dat gevoel zit, waardoor het er komt, en hoe dat voor iedereen anders is! Het tweede deel van de training gaat over hoe je op elkaars emoties reageert, hoe je rekening met elkaar houdt en hoe je omgaat met grenzen van jezelf en een ander. Doordat de sociaal-emotionele vaardigheden die daarbij gevraagd worden meer complex zijn is dit tweede deel alleen geschikt voor groep 2 en 3. Beide delen bestaan uit 5 bijeenkomsten van een uur.

Creatief werken aan gevoel, gr 3-8

Iedereen heeft wel eens iets wat hij lastig vindt! Hoe kun je dat verwerken? Geef vorm aan je gevoel, en ontdek daardoor andere kanten ervan. Terwijl je bezig bent merk je meestal dat er ook andere manieren zijn om naar je gevoel te kijken dan je tot nu toe hebt gedaan. Vervelende gevoelens hoeven daarmee niet weg, als ze maar een plek krijgen waar jij tevreden mee bent! Ook heel geschikt voor groepen die een emotionele gebeurtenis zoals een verlies hebben moeten verwerken: door middel van beeldend werken (fotografie, film, hout, klei, schilderen, tekenen ed) aan de slag zijn met elkaar. Bijeenkomsten: 4 keer anderhalf uur.

Training met therapeutisch doel, kleine groepen of individueel

Er zijn veel verschillende vormen van trainingen en therapie die Kind & meer zowel individueel als in kleine groepen aanbiedt. Wil je bijvoorbeeld graag dat een kind beter leert omgaan met angsten, boosheid, grenzen of onzekerheden? Er zijn verschillende trainingen die daar op concrete manier aan kunnen werken. Neem gerust vrijblijvend contact op om te vragen welke vorm het best bij het kind/ de jongere en diens vraag zou passen. De trainingen met therapeutisch doel zijn anders van aard dan de beschreven trainingsmodules hierboven: de groepen zijn klein, op basis van persoonlijk gerichte doelen en evaluatie, ouderbegeleiding maakt er deel vanuit en de orthopedagoog of psycholoog is actief betrokken bij de behandellijnen.

Boeken
& spellen

Liever zelf eerst vanuit huis meer verdieping zoeken? Kijk in ons overzicht op thema welke praktische of meer theoretische boeken je kunnen inspireren. Tips voor toevoegingen aan het overzicht of je ervaring delen? Altijd welkom op info@kindenmeer.nl!

Kort, licht & leerzaam!

We organiseren regelmatig een avond in het filmhuis en kijken tegen geringe onkostenvergoeding naar een documentaire of film op gebied van zorg & onderwijs. Daarnaast organiseren we regelmatig Seminars Kind & jeugd in de regio Arnhem, met uiteenlopende sprekers! Een deelnamecertificaat is verkrijgbaar.

Deskundigheids- bevordering

We bieden ook lezingen, studieochtenden en cursussen in company, op maat. Een ruime groep aan basis- en middelbare scholen, instellingen, kinderopvang en BSO’s, praktijken en gemeenten gingen je voor! Meer lezen over de workshops, trainingen en cursussen die gegeven worden vanuit ISP&meer?