Groepsaanbod en trainingen

Op deze pagina vindt u meer informatie over het groepsaanbod van Kind & meer. Deze groepen zijn een relatief laagdrempelige aanvulling op een individueel behandeltraject dat al gedaan is of nog volgt, bij Kind & meer of ergens anders. Aansluiten bij een van deze groepen kan dus ook voor cliënten die op een andere plek in een behandeltraject zijn geweest, zitten of komen. Bekijk onze agenda voor meer informatie over de startdatum van de verschillende groepen.

Aanmelden voor dit groepsaanbod kan via administratie@kindenmeer.nl of telefonisch via 026-3791901.
Noem dan a.u.b. alvast dat het om een aanmelding voor een groep gaat. 
 

Goed om te weten:

– We plannen een startgesprek met cliënt om doelen te verhelderen en om kennis te maken.
– Minimaal 4 aanmeldingen zijn nodig om een groep te starten. 
Als het maximum aantal deelnemers is bereikt (dit verschilt per groep), kijken we wanneer we een tweede groep kunnen starten.
– Zoveel mogelijk koppelen we het groepsaanbod aan een (online) ouderavond, zodat we ouders kunnen informeren en (verder) op weg helpen met hoe zij hun kind erbij kunnen ondersteunen. Er kan uiteraard ook parallel een oudertraject of systeembehandeling worden geboden als er meer eigen vragen zijn. 
– We sluiten af met een individuele evaluatie.
– In de planning zie je leeftijdsgroepen terug waar vaak veel vraag naar is.  Zodra we echter meerdere vragen wb groepen voor jongere of oudere kinderen hebben kunnen we die bundelen en een startdatum bepalen. 

Doorstroomgroepen

Naast het groepsaanbod gegeven door orthopedagogen/ psychologen hebben we ook ervaringsgerichte doorstroomgroepen. Deze worden door vaktherapeuten gegeven. Daarbij wordt op maat gewerkt, binnen het continuüm van vragen op gebied van zelfbeeld -weerbaarheid – sociale vaardigheden. Afhankelijk van het accent van de hulpvraag van de verschillende groepsleden worden ervaringsgerichte interventies ingezet. Binnen de doorstroomgroepen die door dramatherapeuten worden gegeven (Oefengroepen) wordt veel gebruikt gemaakt van ACT. Er wordt na het startgesprek altijd individueel kennis gemaakt met de vaktherapeut, om te kijken of de vraag het passend is voor de lopende groep. 
 

Meer weten over de inhoud van of mogelijkheden binnen het groepsaanbod? 

Neem dan gerust eerst contact op met collega Jorien Binnemars via jorien@kindenmeer.nl.