Kinderen en jongeren

Vaak gaat er veel goed in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wanneer je tegen een knelpunt aanloopt, beschik je meestal over genoeg mogelijkheden om daar anders mee om te gaan. Als het (even) niet zelf of met behulp van vrienden of familie lukt, kun je besluiten een orthopedagoog/psycholoog of therapeut in te schakelen.

 

Is je kind jonger dan 6 jaar? Dan kijken we samen met ouders wat passend is, en bieden we eventueel begeleiding via de ouders, of samen met de ouder(s). Ook kunnen we indien gewenst samenwerken met de speelzaal/opvang. Aan kinderen vanaf 6 jaar en aan jongeren biedt Kind & meer meer verschillende vormen van begeleiding en therapie. Dat kan bijvoorbeeld op praktische doelen gericht zijn (ambulante begeleiding), of door middel van beweging, creatieve vormen, spel of praten. Ook kun je door trainingen te volgen, individueel of in groepjes, werken aan je doel: door te oefenen en je vaardigheden te versterken. Check de knoppen bij de kaders hieronder of er iets voor je bij zit!

Kind & meer werkt bij kinderen onder de 12 jaar nauw samen met ouders. Boven de 12 jaar worden ouders in elk geval aan begin en eind van het traject betrokken, en vaak ook tussentijds. Bovendien zijn er parallel aan het traject voor het kind ouder- of gezinsgesprekken, om ieders vragen te kunnen bespreken en af te stemmen op elkaar(s traject). Voor sommige jongeren is het van belang in het contact met Kind & meer los genoeg te kunnen staan van hun ouders. In overleg met de jongere zoeken we naar passende contactmomenten, om tevens recht te doen aan de emotionele betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ouders.

Behandeling

Kind & meer biedt verschillende vormen van behandeling. Meer gericht op praten, meer op het doen, alleen of juist samen, bij jou thuis of op de praktijk. Kijk hier wat het beste bij jou en jouw situatie zou kunnen passen. Of neem contact met ons op voor overleg!

Training

Je vaardigheden versterken? Je kunt bij Kind & meer trainingen volgen in kleine groepjes met leeftijdsgenoten, of in een individueel traject. Verschillende keren per jaar starten er trainingen voor de onderbouw van de basisschool, de bovenbouw en voor jongeren in het middelbaar onderwijs.

Onderzoek

Als je iets wilt veranderen, is het soms nodig goed te weten wat je van jezelf en/of de ander kan verwachten, en wat helpende en belemmerende factoren zijn. We voeren verschillende onderzoeken uit.