Wat kan je verwachten?

Onderzoek: onze visie en werkwijze

In tegenstelling tot op veel andere plekken is het stellen van een diagnose (DSM5 classificatie) bij Kind & meer niet nodig voor toegang tot hulp. Onderzoek wordt alleen gedaan waar nodig, ofwel: als het iets toevoegt om te kunnen werken aan waar men last van heeft.

Typen onderzoek

Veel ouders kiezen daarom bij ons als er onderzoek gewenst is (eerst of alleen) voor handelingsgericht onderzoek in plaats van classificerend onderzoek. Er worden vaak termen door elkaar gebruikt wanneer het over onderzoek gaat (diagnostiek/ testonderzoek/ psychodiagnostisch onderzoek/ persoonlijkheidsonderzoek/ neuropsychologisch onderzoek). Dat kan voor verwarring zorgen. Zo wordt vaak gesproken van ‘diagnostiek’ waar men ‘classificatie volgens de DSM5‘ bedoelt. Bij ons gaat het om onderzoek dat een antwoord op je vraag is. Daarbij kunnen verschillende termen passen en die houden wij graag zo simpel mogelijk, ook als het om meer complex onderzoek gaat. Zonder dat we doekjes winden om waar het over gaat.

Doel

Onderzoek kan bijvoorbeeld nuttig zijn als je al veel hebt geprobeerd, mogelijk al meermaals hulp hebt gehad, en toch niet voldoende vooruitgang ervaart. Het kan helpen meer richting te geven aan behandeladvies. Bovendien kan het bijdragen aan het vergroten van begrip en waar nodig acceptatie, om te komen tot passende verwachtingen van elkaar. Tot slot kan het helpen inzicht te krijgen in waar de omgeving zich aan kan passen, en welk deel van de aanpassing vanuit het kind of gezin zelf als haalbaar wordt gezien.

Voor wie

Het in kaart brengen van factoren die samenhangen met de klachten die je (kind) ervaart kan nuttig zijn bij velerlei problemen. Klachten rondom leerproblemen betreffen vaak problemen in taak-werkhouding, wisselende resultaten of een niet goed beklijven van de stof ondanks extra aandacht op school. Als het accent meer ligt op gedrags-/gezinsproblemen betreft het o.a. moeizame interactiepatronen, emotieregulatieproblemen, en gedrag zoals hyperactiviteit, moeilijkheden in afstemming, sociale contacten, opvolgen van regels en instructies …& meer.

Werkwijze

In een startgesprek kijken we waar je last van hebt en wat je graag anders zou willen. Ook als je in eerste instantie denkt aan onderzoek, kan het zijn dat het je vooral gaat om verandering. Dan kunnen we eerst kijken of behandeling of training voldoende oplevert. Als dit niet voldoende oplost of als je specifiek een vraag naar onderzoek hebt kijken we samen wat het doel is. Omdat onderzoek een antwoord op een vraag is en geen doel op zich, wordt in stappen gewerkt (volgens het model van de handelingsgerichte diagnostiek (HGD)). Eerst kijken we wat al bekend is, vervolgens welke informatie we op zo regulier mogelijke manier kunnen aanvullen. Wanneer onderzoek start wordt na elke tussenstap opnieuw overwogen wat op basis van de nieuwe informatie een volgende stap is, gericht op beantwoording van de vraag. Hierin kunnen verschillende onderzoekselementen worden ingezet. Het kan ook zijn dat hiertoe eerst tussentijds behandeling of training start. Soms is (DSM5) classificatie behulpzaam als onderdeel van het antwoord op de vraag, soms ook niet. Dit overleggen we met ouders en eventueel andere betrokkenen. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij hun visie op oplossingen en het effect ervan op mogelijke veranderruimte.