Beroepskader & meer

Kwaliteit

Registraties

Kind & meer is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor onderwijskundigen en pedagogen (NVO) en de Nederlandse vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). Alle behandelaren zijn SKJ geregistreerd. We hebben meerdere NVO geregistreerde orthopedagogen/ orthopedagogen-generalist (NVO-OG), meerdere NVRG geregistreerde systeemtherapeuten en meerdere vaktherapeuten die geregistreerd zijn in het Register Vaktherapie. Anna is daarnaast gecertificeerd Kids’ skills trainer.  Jorien, Lisa en Janneke zijn gecertificeerd Cogmed-trainer. Jorien is daarnaast IMH-consulent en in opleiding tot Orthopedagoog Generalist, Linda en Marieke gecertificeerd Brain Game Brian trainers. Albertien, Petra, Marieke E. en Caroline zijn GZ-psycholoog (BIG, NIP). Albertien is ook VGCT gedragstherapeut. Anna en Christa zijn in opleiding hiertoe. We hebben meerdere EMDR-therapeuten. Matt is BIG-geregistreerd psychiater en psychotherapeut. Josje en Marloes  zijn gecertificeerd Rots & water trainer, Roos gecertificeerd Mindfulness-trainer. Charlotte is geregistreerd speltrainer. Feline en Alissa zijn geregistreerd Toontje trainers. Lonneke is geregistreerd in Sherborne en Sherborne Samenspel. Kind & meer is SBB een erkend leerbedrijf voor MBO studenten en biedt ook erkende stageplaatsen voor HBO en WO opleidingen.

Niet tevreden?

Kind & meer werkt volgens de Beroepscode van de NVO en andere genoemde beroepsverenigingen. Binnen Kind & meer gelden Algemene voorwaarden zoals die door de NVO zijn opgesteld. Kind & meer heeft een interne klachtenregeling, die ter inzage ligt bij de administratie en de richtlijnen van de NVO hiertoe volgt. Daarin staat aangegeven dat u eerst met uw eigen behandelaar bespreekt wat u graag anders zou willen, en als dat niet afdoende is zich tot de praktijkmanager kan wenden. Die kan indien nodig besluiten de praktijkeigenaar erbij te betrekken. Omdat we allen hetzelfde belang hebben (dat u zo goed mogelijk geholpen bent) gaan we ervan uit hier samen in goede communicatie uit te kunnen komen. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, is het (na schriftelijk indienen van de klacht bij de praktijk en na interne behandeling) mogelijk om de klacht voor te leggen bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg, waarbij Kind & meer is aangesloten. De praktijk hanteert een Privacy Policy.

Tevens is het mogelijk om u te laten ondersteunen door een onafhankelijk, door de gemeente aangestelde vertrouwenspersoon jeugd. Voor informatie over waar u vanuit uw gemeente terecht kunt, klik dan op uw gemeente: Renkum, Overbetuwe, Arnhem, Wageningen, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Lingewaard, Doesburg, Rheden en Nijmegen.

We zijn verplicht een jaarlijks klachtenoverzicht te tonen via onze site. Voor dit overzicht klik hier.

Codes

Mw. Drs. A.M. van der Meer                     Kind & meer BV
NVO nummer: 7367                                AGB code: 94062945
NVRG nummer: 11907                           KvK nummer: 66993903
SKJ nummer: 120000366                       Btw nummer: 856785751.B01
VCGT nummer: 305250
AGB code: 94-008721
BIG nummer: 59927405031
NIP-nummer: 233878

BIG-nummers:
Albertien Jelsma: 9917976225
Caroline Bonger: 49067013825
Jorien Binnemars: 19928969931
Marieke Eijs: 89918037525
Petra Bouwman: 59922464825
Christa Steneker: 19927088331
Matt van der Reijden: psychiater – 99023463501 / psychotherapeut – 69023463516

Registraties overig personeel opvraagbaar.

vgct_logo
skj
nvo
nvrg
logo-nip
logo-vaktherapeuten
hkz_zorg-welzijn18

Opleidingsplaatsen

De praktijk begeleidt jaarlijks studenten in hun stage- en scriptieperiode op praktijk-, MBO-, HBO- en WO-niveau. Er wordt zorgvuldig gekeken naar welke taken zij wel en niet uitvoeren en wanneer zij wel en niet aanwezig zijn. Als u bezwaar hebt tegen aanwezigheid van een stagiaire vragen we u dit  kenbaar te maken en respecteren we dit.

Annuleren afspraak

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. Niet op tijd geannuleerde afspraken worden niet door gemeenten vergoed. Bij het niet-tijdig afzeggen van een afspraak brengen wij u €50,00 in rekening.

Kwaliteitsbewaking

De client vult aan begin en eind een vragenlijst in (ROM), evenals een tevredenheidsvragenlijst bij afsluiting. Verwijzers wordt geregeld gevraagd hoe zij de kwaliteit van zorg ervaren bij Kind & meer. Sommige gemeenten monitoren zelf de ervaren tevredenheid over geboden zorg door vragenlijsten te sturen naar cliënten.