Het Team

Ons team bestaat uit mensen met verschillende achtergronden, registraties en manieren van werken. In de intake wordt gekeken wat passend lijkt om in te zetten. Vaak werken we ook in combinatie met elkaar om een traject op maat vorm te geven. Op deze pagina vind je onder de disciplines foto’s van onze teamleden.

Orthopedagogen en psychologen

We hebben orthopedagogen en psychologen met verschillende specialisaties en registraties, zoals GZ psychologen, NVO Orthopedagoog-generalisten, NVRG systeemtherapeuten, VGCT gedragstherapeuten. De orthopedagogen en psychologen behandelen en een deel van hen voert ook onderzoek uit.

Ambulant begeleiders

Soms is het voor een kind of jongere beter om iets direct te oefenen of te leren in de eigen situatie thuis, op school of elders. In die gevallen biedt Kind & meer thuisbegeleiding. Ambulant begeleiders komen actief met de ouders, het gezin en/of het kind werken aan hun eigen doelen.

Ondersteunend personeel

Ondersteunend pedagogisch medewerkers nemen de telefoon aan, geven informatie en verwerken aanmeld- en andere vragen van cliënten, verwijzers of collegea. Daarnaast heeft een aantal teamleden ondersteunende taken op het gebied van personeel, management en backoffice.

Vaktherapeuten

Ervaringsgericht leren is leren door opdoen van (nieuwe) ervaringen. We hebben hierbinnen de specialisaties: beeldende therapie, dramatherapie en psychomotorische therapie (PMT). Ook hebben we trainers voor bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen en mindfulness.

Psychiater

De psychiater kan meekijken bij onderzoek of consultatie, biedt psychotherapie of medicamenteuze behandeling. Hij is parttime aan de praktijk verbonden. Niet alle psychiatrische problemen kunnen binnen onze setting worden behandeld. Hier wordt in overleg naar gekeken.