We vinden het belangrijk dat de zorg die we leveren past bij de vraag van cliënten, op maat aangeboden wordt en kwalitatief goed is.

Zorg voor kwaliteit

We werken met opgeleide en gekwalificeerde behandelaren en therapeuten, die geregistreerd zijn en blijven. Zij krijgen individuele werkbegeleiding en intervisie. We stimuleren en faciliteren de opleiding en ontwikkeling van medewerkers. 

De tevredenheid van cliënten is een belangrijke graadmeter voor ons, net als de tevredenheid van de partners met wie we samenwerken. Cliënten vullen aan het begin en aan het einde van een traject een vragenlijst in (ROM). Bij afsluiting vragen we ook een tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Verwijzers vragen we regelmatig naar hoe zij de samenwerking en de kwaliteit van zorg ervaren bij Kind & meer. Sommige gemeenten monitoren zelf (ook) de ervaren tevredenheid over geboden zorg, door vragenlijsten te sturen naar cliënten.

Kind & meer is HKZ-gecertificeerd. Onderdeel daarvan is het doorlopend evalueren en verbeteren van routines, werkwijzen en procedures. 

Algemene voorwaarden, klachten en privacy

Binnen Kind & meer gelden de Algemene voorwaarden zoals die door de NVO zijn opgesteld. Kind & meer heeft een interne klachtenregeling, die ter inzage ligt bij de administratie en de richtlijnen van de NVO hiertoe volgt. Daarin staat dat je eerst met je eigen behandelaar bespreekt wat je graag anders zou willen. Als dat niet afdoende is, kan je contact opnemen met de praktijkmanager. Die kan indien nodig besluiten de praktijkeigenaar erbij te betrekken. Omdat we allen hetzelfde belang hebben (dat je zo goed mogelijk geholpen bent) gaan we ervan uit hier samen in goede communicatie uit te kunnen komen. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, is het (na schriftelijk indienen van de klacht bij de praktijk en na interne behandeling) mogelijk om de klacht voor te leggen bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg, waarbij Kind & meer is aangesloten. Het jaarlijks klachtenoverzicht zie je hier. De praktijk hanteert een Privacy Policy.

Onafhankelijk vertrouwenspersoon

Het is mogelijk om je te laten ondersteunen door een onafhankelijk, door de gemeente aangestelde, vertrouwenspersoon jeugd. Zij kunnen helpen met advies, als je vragen hebt of een klacht wil bespreken of indienen. Meer informatie daarover vind je op de website van je gemeente.

Beroepscode en registraties

Kind & meer werkt volgens de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor onderwijskundigen en pedagogen (NVO) en de Nederlandse vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). Alle behandelaren zijn geregistreerd bij SKJ, BIG of het Register Vaktherapie. Daarnaast hebben veel van onze medewerkers een of meerdere beroepsregistraties (o.a. NIP, NVO, NVRG, VGCT) en/of certificeringen (o.a. EMDR, Cogmed, Brain Game Brian, Kids’skills, Mindfulness, Spel, Sherborne & meer).

Kind & meer BV

AGB code: 94062945
KvK nummer: 66993903
Btw nummer: 856785751.B01

BIG-nummers

Albertien Jelsma: 9917976225
Anna van der Meer: 59927405031
Caroline Bonger: 49067013825
Christa Steneker: 19927088331
Jorien Binnemars: 19928969931
Marieke Eijs: 89918037525
Matt van der Reijden: psychiater – 99023463501 / psychotherapeut – 69023463516
Petra Bouwman: 59922464825

Registraties overig personeel opvraagbaar.

Scroll naar boven