Ons team bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en expertises. Wij werken samen met en aanvullend op elkaar.

Orthopedagogen en psychologen

Onze orthopedagogen, psychologen en systeemtherapeuten hebben ervaring in o.a. leerproblemen, gedragsproblemen, gezinsproblemen en combinaties daarvan. Zij behandelen en een deel van hen voert ook onderzoek uit. 

Ambulant (gezins-)behandelaren

De ambulant (gezins-)behandelaren werken thuis met de ouders, het gezin en/of het kind aan doelen van de behandeling. 

Vaktherapeuten

Onze vaktherapeuten zetten ervaringsgerichte therapie in (leren door te doen), in de vorm van beeldende therapie, dramatherapie en psychomotorische therapie (PMT).

Psychiater en psychotherapeut

De (parttime) psychiater en psychotherapeut kind & jeugd kan meekijken bij  onderzoek of consultatie en biedt psychotherapie of medicamenteuze behandeling. Niet alle psychiatrische problemen kunnen binnen onze praktijk worden behandeld. 

Ondersteunende medewerkers

Onze ondersteunende medewerkers nemen de telefoon aan, geven informatie en verwerken aanmeld- en andere vragen van cliënten, verwijzers of collega’s. Daarnaast voert een aantal collega’s werkzaamheden uit op het gebied van personeel, organisatie en kwaliteit.

Initiatiefnemer van Kind & meer

Anna van der Meer is oprichter van Kind & meer, NVO Orthopedagoog Generalist, NVRG systeemtherapeut, NVRG supervisor en opleider, GZ psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog. Daarnaast is ze cognitief gedragstherapeut VCGT i.o. Anna biedt gezinstherapie, ouderbegeleiding, therapie aan kinderen en jongeren en deskundigheidsbevordering voor professionals. Ze is actief in verschillende samenwerkingsverbanden en opleider bij ISP&meer. 

Scroll naar boven