We sluiten aan bij de visie van het gezin op de klachten en oplossingen.

Kind & meer is een laagdrempelige praktijk, die zorg biedt aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar en hun ouders. Wij zien ieder kind en elke situatie als uniek en ondersteunen gezinnen om zo snel als haalbaar is weer op eigen kracht verder te kunnen.

Kind, jongere en omgeving

We bekijken de vragen vanuit een gezin of systeem als geheel. Vragen staan immers nooit los van de context, antwoorden ook niet. 

We geloven dat we beter hulp kunnen verlenen als we niet alleen met een kind of jongere, maar zoveel mogelijk óók met het systeem werken. Soms werken we zelfs eerst of alleen met ouders, afhankelijk van de vraag.

Hulp op maat

Onze orthopedagogen, psychologen en (gezins-)therapeuten bieden behandeling, training en therapie op maat. Professionaliteit is voor ons: inzetten van onze vakkennis, passie en ervaring op een manier die bij het gezin en de situatie past. 

Dat kan regelmatig ook zonder expliciet te laten merken dat er een weloverwogen en wetenschappelijke basis ten grondslag ligt aan wat we doen. Wij strooien om die reden niet met de registraties die we hebben, wél met persoonlijke aandacht en contact. 

Centrale waarden voor de praktijk en onze medewerkers zijn contact, vertrouwen, autonomie en eenvoud.

Werkwijze

Kind & meer werkt op meerdere locaties, met vaste teams met daarin verschillende disciplines. Na aanmelding kijken we welke behandelaar het best bij de vraag van de cliënt aansluit. In het startgesprek spreken we doelen voor de behandeling af. En gedurende het traject evalueren we die ook.

Bij elk traject is een academisch opgeleide behandelaar betrokken. We zetten alleen diagnostiek in wanneer we samen concluderen dat het van meerwaarde is voor de behandeling. Meestal volstaat handelingsgerichte diagnostiek en wanneer het nodig is kan ook classificerende diagnostiek worden ingezet. Wanneer er meer of andere ondersteuning nodig is dan Kind & meer kan bieden, gaan we hierover in overleg. Hier lees je meer over onze visie op en werkwijze bij onderzoek.

Praktijk

Kind & meer is in 2010 gestart door Anna van der Meer. Anna is NVO Orthopedagoog Generalist BIG, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, NVRG systeemtherapeut, supervisor en opleider en heeft eerder gewerkt in de jeugdzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie. De ervaringen die ze opdeed en de goede voorbeelden en verbetermogelijkheden die ze zag, zijn -nog steeds- de inspiratie voor Kind & meer.

Bij de praktijk werken mensen met verschillende achtergronden in multidisciplinaire teams samen. De betrokkenheid van het team is groot, de sfeer enthousiast en de mensen ambitieus.

& meer

We werken graag samen met lokale bedrijven met een maatschappelijk doel. Het lekkers dat we eten bij gezamenlijke teammomenten komt onder andere van onderstaande bedrijven. 

Scroll naar boven