Goed kunnen aansluiten op je vraag vinden we belangrijk, net als duidelijk zijn over wat we van elkaar verwachten.

Hier onder lees je hoe een aanmelding in zijn werk gaat en welke gegevens je hier voor nodig hebt. Geen vragen meer en alle gegevens verzameld? Dan kun je je aanmelden via het digitale aanmeldformulier.

Stappen aanmelden

Om je zoon of dochter aan te melden is een verwijzing nodig vanuit de gemeente, de jeugdarts, huisarts, kinderarts of een ander medisch specialist. Meer informatie hierover lees je bij vergoeding. Als ouder meld je je zoon of dochter vervolgens zelf aan bij onze praktijk. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zichzelf aanmelden.

Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier op de site. Om met de aanmelding aan de slag te kunnen, hebben we de verwijsbrief én toestemming van beide ouders of gezaghebbende(n) nodig. Zijn jullie als ouders niet meer samen? Dan ontvangen wij graag het schriftelijke akkoord voor de aanmelding van de andere ouder. Dit kan in een korte mail aan met vermelding van de naam en de geboortedatum van jullie zoon of dochter.

Op basis van de aanmelding schatten wij in of wij kunnen aansluiten bij je vraag. Als dat zo is, dan plannen we een startgesprek. Zie verder op deze pagina, bij ‘goed om te weten’, onze actuele wachttijd.

Soms hebben we nog wat vragen. Dan nemen we (telefonisch) contact op. Als wij daarna twijfelen, kunnen we een overleg (consultatie) met alle betrokkenen plannen. Als we van mening zijn dat je bij een andere praktijk beter geholpen kunt worden, denken we met je mee over alternatieven. We informeren dan ook jouw verwijzer.

In het startgesprek bespreek je met de behandelaar jouw situatie en waar je graag hulp bij wilt. 

Behalve toestemming van beide ouders/ gezaghebbenden, vragen wij ook betrokkenheid bij de behandeling van beiden, omdat we zien dat dat betere resultaten voor kinderen oplevert. We vragen ouders om in ieder geval tijdens het startgesprek en bij de evaluaties aanwezig te zijn. Als dat nodig is, kan dat apart van elkaar. Wettelijk gezien hebben minimaal alle gezaghebbenden recht op informatie en de mogelijkheid betrokken te worden. Als daarin tegengestelde wensen zijn, spreken we samen af hoe we hiermee omgaan, in het belang van de cliënt en binnen de wettelijke kaders.

Checklist aanmelden

Goed om te weten

  • De wachttijd is momenteel ongeveer 20 weken.
  • Bij behandeling aan jongeren onder de 16 jaar is het wettelijk vereist dat alle gezaghebbende partijen toestemmen en ondertekenen. 
  • Is de jongere 12 jaar of ouder, dan is bovendien zijn/haar eigen toestemming vereist. 
  • Vanaf 16 jaar kan een jongere zelf bepalen wie hij/zij wil betrekken. 
  • Bij een kinderbeschermingsmaatregel is ook toestemming van Jeugdbescherming nodig. 
  • Als een ouder aangeeft eenhoofdig gezag te hebben, zijn we verplicht dit te controleren in het Gezagsregister.
  • Je kunt een onafhankelijke, door de gemeente aanstelde, vertrouwenspersoon jeugd inschakelen. Zij kunnen helpen met advies, als je vragen hebt of een klacht wil bespreken of indienen. Meer informatie daarover is te vinden op de website van je gemeente.
  • We hanteren een Privacy Policy.
Scroll naar boven