Vertrekpunt voor de behandeling is het plan dat we samen maken. We evalueren regelmatig en stellen bij als het nodig is.

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. Als je een voorkeur hebt voor een locatie of een bepaalde tijd, houden we hier zoveel mogelijk rekening mee. Het kan zijn dat we je vragen toch naar een andere locatie of op een ander moment te komen dan je voorkeur had. Vaak kan je dan sneller starten en wellicht lukt het andere tijdstip of de andere locatie later in het traject wel. 

We plannen een startgesprek met de behandelaar. In het startgesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan en dat gebruiken we gedurende het traject als uitgangspunt en stellen we waar nodig bij.

De aanvullende therapie, begeleiding en/of het onderzoek, proberen we zo snel mogelijk in te plannen. Soms kan dat niet direct, vanwege de beschikbaarheid van personen en ruimtes/zalen. Afhankelijk ook van de ruimte en mogelijkheden van cliënten en ouders duurt dat over het algemeen één tot enkele weken.

Onze werktijden liggen tussen 8.30 en 17.00 uur. We zien veel schoolgaande kinderen. Dit betekent dat afspraken geregeld onder schooltijd plaats vinden, omdat er anders een grote piek in de middagen ontstaat en daarmee langere wachttijden, die we liever niet hebben.  

We werken met een digitale, persoonlijke cliëntportaal, waarin je je afspraken kan zien, berichten beveiligd kunt versturen en documenten – zoals het behandelplan – kunt vinden.

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren of dat doelen mogelijk aangepast moeten worden. Als het gezin daar toestemming voor geeft, kan een verwijzer of kunnen andere relevante personen daarbij aansluiten. Ook voor we een traject afsluiten, evalueren we samen wat de behandeling heeft opgeleverd en bekijken we wat er misschien aansluitend nog helpend is om weer goed zelf verder te kunnen.

Scroll naar boven